Select language:
Advertising help to increase traffic to your website. If you are interested in this utility, We give you some folowing advertising block:
Plan title Plan info Description Posting rights
Quang cao giua trang language: All, Size: 575 x 72px, Method: sequential No
Quang cao Phai language: All, Size: 242 x 50px, Method: random No
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. language: All, Size: 50 x 50px, Method: sequential No
Quang cao trai language: English, Size: 212 x 800px, Method: sequential No
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường:
 
1. Nghiên cứu phát triển Bộ công cụ: Xây dựng bản đồ chi trả dịch chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam theo Thông tư 22/BNN&PTNT/2017.

2. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống giám sát biến động rừng ven biển Việt Nam 2017 -2019.

3. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học thành phố Hà Nội năm 2018. 
Statistics
  • Online44
  • Search engine1
  • Guest43
  • Today9,273
  • This month297,165
  • Total11,046,671
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second