Select language:

CSDL Môi trường rừng

Cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng là tập hợp dữ liệu có cấu trúc về chi trả dịch vụ môi trường rừng, liên hệ với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được chia sẻ và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu của các nhà quản lý, các bên sử dụng và cung cấp dich vụ môi trường rừng trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá và nghiên cứu chính sách về chi trả dịch vụ môi trường.

CSDL Môi trường rừng

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Phần mềm đã được sử dụng trong Dự án "Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" năm 2015.
Trang chủ của phần mềm tại đây.

TÁC GIẢ: GS.TS. Vương Văn Quỳnh, PGS. TS. Trần Quang Bảo,TS. Lê Sỹ Doanh, ThS. Phùng Nam Thắng, ThS. Phạm Văn Duẩn, ThS. Nguyễn Văn Thị, ThS. Vũ Thị Kim Oanh

Phần mềm đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả ngày 18/09/2015

 
PhanMemDPFES
II. MỤC TIÊU
Xây dựng hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR là nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực thực hiện Chính sách Chi trả DVMTR, hướng đến công khai, dân chủ, công bằng và minh bạch. Phần mềm chi trả DVMTR được xây dựng trên nền tảng công nghệ WEB nhằm hỗ trợ các bên liên quan trong việc xây dựng, cập nhật, quản lý, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

III. CHỨC NĂNG
Chức năng chính của phần mềm:
- Cập nhật cơ sở dữ liệu:
+ Thu thập và cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR
+ Xử lý số liệu trong chi trả DVMTR
+ Quản lý dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR
- Tra cứu thông tin.
+ Cung cấp và sử dụng dữ liệu thông tin chi trả DVMTR

IV. CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM
1). THU THẬP VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU VỀ CHI TRẢ DVMTR
- Thu thập dữ liệu về chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu lập danh sách rừng và chủ rừng
+ Thu thập số liệu lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR
+ Thu thập số liệu về tình hình chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu về hiệu quả chi trả DVMTR
+ Thu thập số liệu về chính sách chi trả DVMTR
- Cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR

2). XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG CHI TRẢ DVMTR
- Tính hệ số K cho một lô rừng
- Tính diện tích rừng quy đổi
- Xác định tiền chi trả cho DVMTR đối với cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
- Xác định tiền chi trả bình quân cho một ha rừng
- Xác định tiền chi trả cho một lô rừng, một chủ rừng, chủ nhận khoán, tiền kết dư DVMTR

3). QUẢN LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ CHI TRẢ DVMTR
-  Nhiệm vụ của các bên liên quan trong quản lý dữ liệu chi trả DVMTR
+ Nhiệm vụ của cơ sở sử dụng DVMTR
+ Nhiệm vụ của chủ rừng
+ Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý chi trả DVMTR
- Bảo mật cơ sở dữ liệu về chi trả  DVMTR
- Lưu trữ dữ liệu
- Chia sẻ dữ liệu               
- Tích hợp dữ liệu

4). CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU THÔNG TIN CHI TRẢ DVMTR
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR
+ Lập hồ sơ các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR
+ Lập danh sách các chủ rừng cung ứng DVMTR 
+ Lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR          
+ Lập bảng thống kê tình hình trả tiền DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR
+ Lập kế hoạch thu chi DVMTR  
+ Lập phương án chia tiền các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh     
+ Lập phương án chi trả DVMTR đến các lô rừng
+ Lập bảng thống kê về hiệu quả DVMTR             
+ Lập báo cáo tình hình chi trả DVMTR   
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR            
- Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ nghiên cứu chính sách chi trả DVMTR

  Ý kiến bạn đọc

Implementing projects in 2017
List of implementing projects in 2017:
 
1. Supporting Di Linh Forestry and Bao Lam Forestry Company Limited (SFFC) to meet international standards for SFM in accordance with the Forest Stewardship Council (FSC) funded by FAOVN

2. Review, adjust the Plan for forest protection, restoration and sustainable development of the Central Highlands up to 2025 with orientation to 2030 funded by VNFOREST

3. Co-operation between UNEP and IFEE in undertaking the work contributing to the development of a knowledge package on the use of spatial analysis supporting REDD+ planning at the sub-national level
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay9,702
  • Tháng hiện tại227,836
  • Tổng lượt truy cập5,698,304
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Viện Sinh thái rừng và Môi trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây