Select language:

Chức năng nhiệm vụ

Theo quyết định số 2777/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30/9/2016 của Đại học Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Sinh thái rừng và Môi trường - trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp.
 1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm các chương trình, đề án, dự án về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường thuộc nhiệm vụ của Trường đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; ứng dụng GIS, viễn thám và công nghệ thông tin trong lâm nghiệp; thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của ngành;
 3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sinh thái và môi trường theo quy định của pháp luật;
 4. Tư vấn, dịch vụ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường, giống cây lâm nghiệp; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; điều tra quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp; thống kê kiểm kê tài nguyên rừng; lâm nghiệp xã hội; biến đổi khí hậu; chính sách lâm nghiệp phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật;
 5. Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo theo quy định của pháp luật;
 6. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về sinh thái rừng và môi trường;
 7. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

  Ý kiến bạn đọc

Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường:
 
1. Nghiên cứu phát triển Bộ công cụ: Xây dựng bản đồ chi trả dịch chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam theo Thông tư 22/BNN&PTNT/2017.

2. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống giám sát biến động rừng ven biển Việt Nam 2017 -2019.

3. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học thành phố Hà Nội năm 2018. 
Thống kê
 • Đang truy cập93
 • Hôm nay24,696
 • Tháng hiện tại328,416
 • Tổng lượt truy cập7,057,076
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Viện Sinh thái rừng và Môi trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây