Select language:

Phòng Tổng hợp

1. Giới thiệu

Phòng tổng hợp là bộ phận trực thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Phòng Tổng hợp bao gồm: Tổ Tổ chức – hành chính và quản trị, Tổ Tài chính – kế toán, Tổ Quản lý khoa học. Trong những năm qua, Phòng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn hoàn thành nhiều dự án, chương trình các cấp cũng như thực hiện các nhiệm vụ hành chính tổng hợp của Viện do Bộ/Nhà trường giao.

2. Chức năng và nhiệm vụ
a. Tổ Tổ chức - hành chính và quản trị
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề hành chính, tổ chức nhân sự và quản trị của Viện:
 • Đề xuất các chủ trương, phương án, nhiệm vụ về công tác tổ chức, công tác cán bộ;
 • Xây dựng, hướng dẫn thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với CBVC và LĐHĐ;
 • Quản lý công tác hành chính (Văn thư, lưu trữ, giao dịch, tiếp tân…);
 • Đề xuất và tổ chức thực hiện các phương án về công tác phục vụ đời sống quản lý các trang thiết bị, phương tiện, điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh, bảo vệ.
b. Tổ Tài chính – Kế toán
Tổ tài chính - kế toán có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch tài chính, kế toán tổng hợp….
 • Giúp Viện trưởng và Trưởng phòng Tổng hợp lập dự toán thu, chi tài chính, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dự toán được duyệt;
 • Thu thập, xử lý thông tin, ghi chép số liệu kế toán, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện nghiệp vụ kế toán và báo cáo tài chính đúng quy định pháp luật về kế toán;
 • Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra, quản lý sử dụng và nguồn hình thành tài sản, đảm bảo hoạt động tài chính đúng pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của Viện;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất cho Viện trưởng và Trưởng phòng các giải pháp phục vụ quản lý và quyết định về tài chính.
c. Tổ Quản lý Khoa học
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn phát triển KHCN của Viện (trong đó có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác);
 • Giúp Viện trưởng và các bộ phận khai thác các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng dịch vụ khoa học;
 • Quản lý và tổ chức công tác đối ngoại, tuyên truyền giới thiệu về Viện;
 • Điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và ngoài nước;
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý;
 • Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của Viện. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH;
 • Tổ chức dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ;
 • Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ của Viện và các đối tượng có nhu cầu theo yêu cầu của Viện trưởng.
3. Đội ngũ cán bộ
​​​​​​
kieudanganh Kiều Đăng Anh
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
ĐT: 0936.468.342
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: Kieudanganh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Quản lý rừng bền vững
- Sinh thái, môi trường rừng
- Giống cây lâm nghiệp.
Lý lịch khoa học: link CV
vuthikimoanh Vũ Thị Kim Oanh
Trình độ: Thạc sỹ Khoa học Môi trường
ĐT: 0982.840.703
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: vuthikimoanh@ifee.edu.vn/qlkh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Khoa học môi trường
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường
- REDD+, quản lý rừng bền vững
- GIS
Lý lịch khoa học: link CV
phamvanhuan Phạm Văn Huân         
Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
ĐT: 0988.369.062
Chức vụ: Phụ trách kế toán
Email: phamvanhuan@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu: Quản lý kinh tế
Lý lịch khoa học: link CV
nguyensonganh Nguyễn Song Anh        
Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
ĐT: 0973.438.111
Chức vụ: Phụ trách kế toán
Email: nguyensonganh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu: Quản lý kinh tế
Lý lịch khoa học: link CV
tranthihienluong Trần Thị Hiền Lương
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ĐT: 01674.543.801
Email: tranthihienluong@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng viễn thám trong lâm nghiệp
- Lâm sinh
- Công nghệ môi trường
Lý lịch khoa học: link CV
nguyenthianhvan Nguyễn Thị Ánh Vân
Trình độ: Cử nhân kế toán
ĐT: 0163.299.6776
Email:nguyenthianhvan@ifee.edu.vn/nguyenanhvanifee@gmail.com
Chức vụ: Văn thư
Hướng nghiên cứu: Hành chính tổng hợp
Lý lịch khoa học: link CV
nguyenthithao Nguyễn Thị Thảo
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức vụ: nghiên cứu viên
ĐT: 01675.165.882
Email: nguyenthithao@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Sinh thái rừng;
- Vai trò của rừng trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
Lý lịch khoa học: link CV

4. Địa chỉ liên hệ
Tổ Khoa học - Điện thoại: 02466.821.330 - Phòng 103
Tổ Hành chính - Điện thoại: 02422.458.161 - Phòng 102, 106
Tổ Tài chính - Điện thoại: 0988.369.062 - Phòng 111

Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

  Ý kiến bạn đọc

Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và cập nhật diễn biến rừng ngập mặn ven biển Việt Nam
(Developing a system to observe, monitor and update the changes of mangrove forests in Vietnam)  

2. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống giám sát biến động rừng ven biển Việt Nam 2017 -2019 
(Developing the Vietnam coastal forest monitoring system during 2017-2019)

3.  Lập đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 
(Planning a sustainable forest development project by combining agroforestry and planting scattered trees in the period of 2019-2025)
Thống kê
 • Đang truy cập81
 • Hôm nay19,493
 • Tháng hiện tại405,134
 • Tổng lượt truy cập13,335,682
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Viện Sinh thái rừng và Môi trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây