Ấn phẩm khoa học năm 2011

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Quang Bảo,Phạm Văn Duẩn.Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng của rừng Tràm phục hồi sau cháy ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 24/2011

Hoàng Vũ Thơ,Lê Thanh Sơn, Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn.Nghiên cứu sinh trưởng và nguồn giống Hồ Đào phục vụ cho gây trồng tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tháng 12/2011

Trần Quang Bảo,Phạm Văn Duẩn.Nghiên cứu khả năng phòng hộ giảm lũ của rừng Tràm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tháng 11/2011

Nguyễn Quang Giáp,Mai Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Mai Dương.Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân bản tại xã Nặm Păm - Sơn La

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tháng 11/2011

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image