Ấn phẩm khoa học năm 2012

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Vu Tien Thinh. Avian conservation value of pine plantation forests in northern Vietnam

Bài báo

Bird Conservation International

Vu Tien Thinh. Effects of different logging schemes on bird communities in tropical forests: A simulation study

Bài báo

Ecological Modelling

Hà Bích Hồng, Lã Nguyên Khang, Nguyễn Thế Hưởng, Nguyễn Thị Mai Dương, Hà Văn Huân. Nhân giống in vitron cây Lõi thọ (Gmelia arborea Roxb) phục vụ bảo tồn nguồn gen

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tháng 6/2012

Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo. Kỹ thuật nhân giống và gây trồng loài Hồ đào (Juglans Regia Linn) trong giai đoạn vườn ươm

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tháng 6/2012

Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Nghiên cứu giâm hom và gây trồng cây Lõi Thọ (Gmelia arborea Roxb)

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tháng 12/2012

Phạm Văn Duẩn. Nghiên cứu khả năng tích lũy và phân hủy vật rơi rụng ở một số loài cây rừng trồng tại núi Luốt trường Đại học Lâm nghiệp

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 3-2012

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image