Ấn phẩm khoa học năm 2013

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Quang Bảo,Nguyễn Văn Thị. Khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng tự nhiên tại huyện Mường La, Sơn La

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2013

Vương Văn Quỳnh, Lê Sỹ Doanh. Phương án tổng thể cho Phòng cháy chữa cháy rừng ở Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Thăng Long - Khoa học và Công nghệ. Số 2/2013

Phạm Văn Duẩn, Phùng Văn Khoa. Xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số 2/2013.

Lê Sỹ Doanh, Mai Thị Thanh Nhàn. Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng chắn sóng của rừng ngập mặn tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Nam Định

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.Số 4 - 2013

Mai Thị Thanh Nhàn, Lê Sỹ Doanh. Phân cấp nguy cơ cháy cho các trạng thái rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp.Số 3 (Kỳ II) - 2013

Phạm Văn Duẩn, Phùng Văn Khoa, Thử nghiệm phương pháp xây dựng bản đồ kiểm kê rừng trong lưu vực từ ảnh vệ tinh SPOT 5

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Số 1/2013.

Lê Sỹ Doanh, Mai Thị Thanh Nhàn. Giới thiệu phần mềm trực tuyến "Sinh khí hậu trong Lâm nghiệp"

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Số 1/2013.

Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Thị Minh Hằng, Hồ Văn Giảng, Hà Văn Huân. Nhân giống cây Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) từ chồi măng

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Số 1/2013.

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image