Ấn phẩm khoa học năm 2014

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Lê Sỹ Doanh, Vương Văn Quỳnh. Phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng theo điều kiện khí hậu ở Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1-2014

Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Mai Dương. Nghiên cứu phát triển giống Mây lá đơn (Calamus simplicifolius Wei) đã được tuyển chọn ở Trung Quốc cho một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam

Bài báo

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Lã Nguyên Khang. Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Lõi thọ (Gmelia arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

Bài báo

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Lê Sỹ Doanh, Bế Minh Châu. Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài báo

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số 1-2014

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image