Ấn phẩm khoa học năm 2020

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo, Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Nam Hải, Trần Xuân Hòa. Nghiên cứu kết hợp ảnh vệ tinh quang học Sentinel-2 và Radar Sentinel-1 trong phát hiện mất rừng ở tỉnh Gia Lai

Bài báo

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Số 5, 2020

Lã Nguyên Khang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai Dương, Dương Thanh Hải, Hoàng Nam. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tự nhiên tại các huyện có rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thông - Tháng 12/2019

Lã Nguyên Khang, Đinh Văn Tuyến, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Quang Huy. Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 1 - 2020

Bùi Thị Minh Nguyệt, Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Sổ tay pháp lý lâm nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách tham khảo

Nhà xuất bản Tài chính, 2020

Phan Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Vân. "Структура живого напочвенного покрова и сомкнутость полога лесных типа заповедника Хау Ка (провинция Ха Жанг, Вьетнам)" - Cấu trúc lớp phủ mặt đất và sự gần gũi của của các kiểu thảm thực vật rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Khau Ca ( tỉnh Hà Giang, Việt Nam).

Bài báo

Tạp chí hội thảo "Rừng Nga" ISBN 978-5-7422-6988-5, 16-18 tháng 6/2020

Thu Thi Nguyen, Truong Tat Do, Richard Harper, Trang Thanh Pham, Tran Vu Khanh Linh, Thai Son Le, Le Bao Thanh, Nguyen Xuan Giap. Soil Health Impacts of Rubber Farming: The Implication of Conversion of Degraded Natural Forests into Monoculture Plantations.

Bài báo

Tạp chí Agriculture 2020, 10(8), 357;

Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thanh Hiếu, Phạm Văn Huân. Kinh doanh du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

Bài báo

Tạp chí Kinh tế và dự báo (Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư), Số 18, 06/2020

Nguyễn Thị Mai Dương, Trần Lê Kiều Oanh. Hiệu quả sinh thái của mô hình trồng mây nếp trong phục hồi rừng đầu nguồn vùng hồ thủy điện Sơn La

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chuyên đề Khuyến nông, Số Tháng 7/2020

Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang, Khương Thanh Long, Nguyễn Hồng Hải. Tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng, Tỉnh Đắk Nông

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp số 5-2020

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Vân. An overview of fruit and vegatable supply chain model in Hanoi

Bài báo

Journal of Forestry science and Technology No.9-2020

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image