Ấn phẩm khoa học năm 2022

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Trần Quang Bảo, Nguyễn Văn Thị, Lê Sỹ Doanh, Phạm Văn Duẩn, Lã Nguyên Khang, Nguyễn Trọng Cương, Bùi Trung Hiếu, Đào Thị Thanh Mai, Đinh Văn Tuyên. The method of forest change detection using Sentinel-2 optical satellite imagery and Sentinel-1 radar imagery: A case study in Dak Nong Province, Vietnam

Bài báo

Tạp chí Biodiversitas

Vũ Tiến Thịnh, Trần Thị Hương Xoan, Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Thị Hòa, Giang Trọng Toàn, Đồng Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Thanh, Mai Hà An, Trần Thị Linh, Phan Viết Đại, Tạ Tuyết Nga; Hiện trạng và phân bố loài Công (Pavo muticus) tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo Khoa học

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 5

Phan Văn Dũng, Trần Hậu Thìn, Trần Văn Đông, Nguyễn Thị Ánh Vân. Đa dạng thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca thuộc Vườn Quốc Gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 10/2022

Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Văn Thị, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Thị Mai Dương, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Trọng Cương. Thực trạng và nguyên nhân suy giảm diện tích rừng khộp ở Tây Nguyên

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4-2022

Charlotte Ducotterd, Lê Đức Olivier , Phạm Văn Thông, Benjamin Leprince, Cédric Bordes, Nghiêm Lý Thịnh, Hồ Thu Phương, Lê Thành An, Trần Quang Bảo, Lưu Quang Vinh and Luca Luiselli. Các loài ngoại lại chưa từng được ghi nhận trước đây và kiến thức về rùa ở miền Bắc Việt Nam

Bài báo

MDPI journal, Basel, Switzerland

Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Tùng, Lê Việt Dũng, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Song Anh, Hoàng Văn Khiên, Vũ Thị Thìn, Trần Lê Kiều Oanh. Hiện trạng công tác khoán rừng và đất lâm nghiệp tại Đồng Nai

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 7-2022

Phạm Văn Duẩn, Hoàng Văn Khiên, Nguyễn Văn Tùng. Xây dựng bản đồ không gian xanh bằng thuật toán Random Forest (RF) trên nền tảng điện toán đám mây của Google Earth Engine - Thử nghiệm tại huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 6-2022

Vũ Tiến Thịnh, Phan Viết Đại, Nguyễn Bá Thạch, Đỗ Ngọc Dương, Nguyễn Chí Thành, Hoàng Văn Huy, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Hữu Văn, Giang Trọng Toàn. Hiện trạng và giải pháp bảo tồn các loài gà nguy cấp, quý, hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Tháng 12/2022

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image