Ấn phẩm khoa học năm 2023

Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố Tải về

Ảnh hưởng của các yếu tố lập địa đến khả năng lưu trữ Các bon ở các kiểu rừng khác nhau tại Khu dữ trữ sinh quyển Đồng Nai

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tháng 10/2023

Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Vĩnh Thanh, Trần Thị Linh, Phan Viết Đại, Giang Trọng Toàn, Tạ Tuyết Nga, Mai Hà An, Nguyễn Quang Vinh;Xác định một số đặc điểm sinh thái của Vượn đên má hung Trung Bộ (Nomascus annamensis) bằng phương pháp âm sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Dakrông, tỉnh Quảng Trị

Bài báo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kỳ 1- tháng 9/2019

Trần Quang Bảo,Nguyễn Trọng Cương, Lê Sỹ Doanh, Lã Nguyên Khang, Phạm Văn Duẩn, Nguyễn Văn Thị, Đinh Văn Tuyến, Lê Đức Nhật Minh. Kết hợp ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Google Earth Engine để xác định diện tích rừng chuyển đổi sang đất nông nghiệp giai đoạn 2016-2021: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Bài báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2-2023

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image