Chi tiết bài viết

Image

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12510:2018 “Rừng trồng – rừng phòng hộ ven biển”

Bộ tiêu chuẩn do Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường đại học Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Hình 01. Đai rừng chắn cát và chắn sóng trên thực tế
Trồng rừng phòng hộ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ các vùng đất ngập mặn và đất cát ven biển. So với những giải pháp khác nó thường đòi hỏi đầu tư thấp, ít rủi ro môi trường, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn được những nghề nghiệp truyền thống, lồng ghép được với nhiều hoạt động kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây, Nhà nước và nhân dân đã đầu tư xây dựng rừng phòng hộ chắn sóng và chắn cát với diện tích đáng kể. Tuy nhiên, do chưa có những hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, chưa có những tiêu chuẩn quốc gia về rừng chắn cát và rừng chắn sóng nên nhiều địa phương còn rất lúng túng trong công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ chắn cát, chắn sóng.
Vì chưa có tiêu chuẩn rừng phòng hộ chắn cát, rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng nên trong một số trường hợp người ta chuyển diện tích rừng chắn cát chắn sóng thành đất sản xuất, trong những trường hợp khác người ta đã khai thác một cách quá mức làm mất đi khả năng chắn cát, chắn sóng của rừng. Vì chưa có tiêu chuẩn quốc gia về rừng chắn cát, chắn sóng nên ở nơi này người ta đã duy trì diện tích rừng chắn sóng nhiều quá mức cần thiết làm giảm diện tích nuôi thủy sản, còn ở nơi khác người ta lại giữ rừng quá ít không đủ để thực hiện chức năng phòng hộ của chúng.
Để khắc phục tồn tại trên, một trong những nhiệm vụ cấp bách là phải xây dựng được tiêu chuẩn quốc gia cho rừng phòng hộ chắn cát và rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng ven biển. Đây là cơ sở cho công tác quy hoạch rừng phòng hộ chắn cát và rừng phòng hộ chắn sóng, xây dựng được các giải pháp tổng thể cho quản lý ven biển phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đây là nhiệm vụ chính được giải quyết trong Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Rừng trồng – Rừng phòng hộ ven biển” nói trên.

Các phương pháp được sử dụng để xây dựng tiêu chuẩn gồm có:

  1. Kế thừa có chọn lọc các: Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn tại các nước có điều kiện địa lý và loại hình rừng tương tự Việt Nam;
  2. Kế thừa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;
  3. Kinh nghiệm thực tiễn, tham vấn ý kiến chuyên gia;
  4. Kế thừa kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định thực tế đã thực hiện tại các địa phương

Tiêu chuẩn được thực hiện từ năm 2016 – 2018, trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn nhóm biên soạn đã tổ chức nhiều cuộc họp ban biên soạn, họp chuyên đề, tổng hợp các ý kiến góp ý các cá nhân, tổ chức trên cả nước và kết quả khảo sát tại hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Bình xây dựng Bộ tiêu chuẩn.

Hình 02. Khảo sát đai rừng chắn sóng tại Quảng Ninh

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12510:2018 “Rừng trồng – rừng phòng hộ ven biển” gồm 2 phần

  • TCVN 12510-1:2018, Phần 1: Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay
  • TCVN 12510-2:2018, Phần 2: Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển

Cụ thể như sau:
1. TCVN 12510-1:2018, Phần 1: Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với rừng trồng phòng hộ ven biển chắn gió, chắn cát bay với các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra của các tiêu chí sau:
- Hướng đai rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát
- Bề rộng đai rừng phòng hộ
- Khoảng cách giữa các đai rừng
- Cấu trúc tầng thứ đai rừng
- Mặt cắt ngang của đai rừng
- Độ đặc đai rừng
2. TCVN 12510-2:2018, Phần 2: Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với rừng trồng phòng hộ ven biển chắn sóng, lấn biển với các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra của các tiêu chí sau:
- Hướng đai rừng phòng hộ
- Bề rộng đai rừng phòng hộ
- Chỉ số cấu trúc đai rừng

TẢI TIÊU CHUẨN PHẦN 1 BẢN PDF


TẢI TIÊU CHUẨN PHẦN 2 BẢN PDF

Bình luận (8)

QPbmCRVM

11-03-2024 04:04:16

20

QPbmCRVM

11-03-2024 04:04:11

20

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:22

555

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:16

555

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:08

20

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:04

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:59:10

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:59:10

20

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image