Chi tiết bài viết

Image

Chương trình tập huấn sử dụng máy tính bảng, GPS, điện thoại thông minh trong rà soát hiện trạng rừng phục vụ chi trả DVMTR tỉnh Sơn La

Chương trình tập huấn sử dụng máy tính bảng, GPS, điện thoại thông minh trong rà soát hiện trạng rừng phục vụ chi trả DVMTR tỉnh Sơn La được tổ chức tạiQuỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La từ ngày 12đến 14/12/2017. Nội dung tập huấn bao gồm:

- Cài đặt phần mềm

- Giới thiệu về hệ tọa độ WGS1984 và VN2000

- Sử dụng GPS

- Tải và xử lý ảnh vệ tinh

- Chuẩn bị dữ liệu và chuẩn hóa bản đồ

- Chuyển dữ vào máy tính bảng, GPS, điện thoại thông minh

- Sử dụng máy tính, GPS, điện thoại thông minh ngoài thực địa

-Chuyển dữ liệu từ máy tính bảng, GPS, Điện thoại thông minh vào máy tính

-Sử dụng MapInfo kết hợp với dữ liệu từ máy tính bảng, GPS, điện thoại thông minh

-Biên tập bản đồ hiện trạng rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

ÔngSòi Ngọc Dũng - GĐQuỹbảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La
phát biểu khai mạc

Ông Lê Mạnh Thắng - PGĐ Quỹbảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La
dẫn chương trình

Hình ảnh lớp tập huấn

Hướng dẫn thực hành trên máy tính

Hướng dẫn thực hành trên smart phone

Trao chứng chỉ cho cán bộ tham gia tập huấn

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image