Chi tiết bài viết

Image

Công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ DVMTR trên phần mềm mã nguồn mở QGIS - Q5PFES

📣📣📣Q5PFES 📥 đã phát hành trên QGIS Plugins Repository.
Plugin Q5PFES đã chính thức phát hành trên QGIS PLUGIN store với phiên bản mới nhất 3.0. Các phiên bản tiếp theo sẽ được thông báo cập nhật khi có phiên bản mới.
Công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ DVMTR trên phần mềm mã nguồn mở QGIS - Q5PFES
🏞 Giới thiệu chung về ứng dụng:
Hoạt động phát triển bộ công cụ plugin Q5PFES nằm trong khuôn khổ của "Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học" (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Bộ công cụ được xây dựng với mục đích hỗ trợ công tác xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) và hệ thống các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh. Bộ công cụ chạy trên nền phần mềm QGIS được phát triển bởi nhóm chuyên gia - Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE) - Đại học Lâm nghiệp (VNUF) trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Python.
🌎Các chức năng chính của Q5PFES:
1️⃣ Khác thác dữ liệu diễn biến rừng: Chiết xuất bản đồ diễn biến rừng từ thư mục Postgres. Tự động chuyển đổi dữ liệu từ định dạng của Kiểm kê rừng và Diễn biến rừng sang định dạng chuẩn phục vụ Chi trả dịch vụ môi trường rừng.
2️⃣ Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tự động xác định vùng chi trả, xác định đối tượng chi trả, xác định vùng khó khăn, cập nhật hệ số K, tính toán diện tích chi trả và lượng tiền chi trả cho từng lô rừng và từng chủ rừng có cung ứng dịch vụ.
3️⃣ Truy xuất bảng biểu: Tự động triết xuất các mẫu biểu số 01 (Chủ rừng nhóm 1) và 02 (Chủ rừng nhóm 2) được quy định tại phụ lục V Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 hoặc các mẫu biểu đặc thù của các Quỹ tỉnh.
4️⃣ Xây dựng trang in bản đồ DVMTR thành quả.
📺 Xem video HDSD tại đây:

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image