Chi tiết bài viết

Image

Ghi hình tại Viện Sinh thái rừng và môi trường

Ngày 13/10/2017, Viện Sinh thái rừng và môi trường có buổi ghi hìnhphục vụ việc làm phim tổng kết Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc 2013-2016. Nội dung ghi hình bao gồm cáchoạt động chính: nội nghiệp, ngoại nghiệp, phỏng vấn chuyên gia.

Nội dung ghi hình hoạt động nội nghiệp bao gồm:

+ Tiếp nhận, xử lý ảnh vệ tinh

+ Nhập số liệu điều tra rừng

+ Giải đoán ảnh vệ tinh trên phần mềmeCognition

+ Chồng xếp, xây dựng, hoàn thiện bản đồ

+ Xuất dữ liệu từ dữ liệu bản đồ

+ Thảo luận nhóm trước khi bàn giao tư liệu cho địa phương

Nội dung ghi hình hoạt động ngoại nghiệp bao gồm:

- Điều tra mẫu khóa ảnh

- Điều tra ô tiêu chuẩn

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image