Chi tiết bài viết

Image

Ghi hình tại Viện Sinh thái rừng và môi trường

Ngày 13/10/2017, Viện Sinh thái rừng và môi trường có buổi ghi hìnhphục vụ việc làm phim tổng kết Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc 2013-2016. Nội dung ghi hình bao gồm cáchoạt động chính: nội nghiệp, ngoại nghiệp, phỏng vấn chuyên gia.

Nội dung ghi hình hoạt động nội nghiệp bao gồm:

+ Tiếp nhận, xử lý ảnh vệ tinh

+ Nhập số liệu điều tra rừng

+ Giải đoán ảnh vệ tinh trên phần mềmeCognition

+ Chồng xếp, xây dựng, hoàn thiện bản đồ

+ Xuất dữ liệu từ dữ liệu bản đồ

+ Thảo luận nhóm trước khi bàn giao tư liệu cho địa phương

Nội dung ghi hình hoạt động ngoại nghiệp bao gồm:

- Điều tra mẫu khóa ảnh

- Điều tra ô tiêu chuẩn

Bình luận (2)

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:24

555

QPbmCRVM

11-03-2024 04:03:21

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image