Chi tiết bài viết

Image

Giới thiệu Website Forestry 4.0, cách chia sẻ và đăng ký sử dụng tài liệu

Ứng dụng Forestry 4.0 được phát triển với các chức năng - công cụ để người dùng quan tâm có thể tiếp cận được các tin tức, kinh nghiệm, cách làm mới cũng như chia sẻ các thông tin hữu ích đến toàn thể cộng đồng.

Dưới đây là cách chia sẻ và đăng ký sử dụng tài liệu trên Web Forestry 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=QGiH2UDTN4w

Bình luận (31)

QPbmCRVM

11-03-2024 03:47:17

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:47:13

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:45:54

20

QPbmCRVM'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

11-03-2024 03:45:42

20

kQauKiCd')) OR 95=(SELECT 95 FROM PG_SLEEP(15))--

11-03-2024 03:45:34

20

qXI3yAd4') OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(15))--

11-03-2024 03:45:29

20

v8cacySU' OR 754=(SELECT 754 FROM PG_SLEEP(15))--

11-03-2024 03:45:20

20

VOMvhmO1')); waitfor delay '0:0:15' --

11-03-2024 03:45:11

20

zghxcE2D'); waitfor delay '0:0:15' --

11-03-2024 03:45:04

20

zO7tNEWs'; waitfor delay '0:0:15' --

11-03-2024 03:44:56

20

1 waitfor delay '0:0:15' --

11-03-2024 03:44:47

20

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

11-03-2024 03:44:36

20

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

11-03-2024 03:44:28

20

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

11-03-2024 03:44:16

20

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

11-03-2024 03:44:08

20

-1" OR 2+824-824-1=0+0+0+1 --

11-03-2024 03:44:01

20

-1' OR 2+134-134-1=0+0+0+1 or '4fevREXR'='

11-03-2024 03:44:00

20

-1' OR 2+515-515-1=0+0+0+1 --

11-03-2024 03:44:00

20

-1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1

11-03-2024 03:43:58

20

-1 OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --

11-03-2024 03:43:57

20

lZ9FMuws

11-03-2024 03:43:56

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:43:50

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:43:45

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:42:15

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:42:10

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:41:46

555

QPbmCRVM

11-03-2024 03:41:41

555

QPbmCRVM

11-03-2024 03:40:20

20

QPbmCRVM

11-03-2024 03:40:20

20

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:30

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:06:27

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image