Chi tiết bài viết

Image

Hỗ trợ kỹ thuật công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện quyết định số 2434/QĐ-UBND, ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh giao nhiệm vụ này cho Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm thực hiện, phối hợp với UBND các xã có rừng và đất lâm nghiệp, phòng TNMT, NNPTNT của các huyện và các chủ rừng nhóm II triển khai với tư vấn là Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ngày 19/3/2018 Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã cử 5 chuyên gia vào hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn rà soát, điều chỉnh tại hiện trường. Đến 30/3/2018, Đoàn đã rà soát xong được 3 huyện, thành, thị với 46 xã, phường, thị trấn và 05 chủ rừng nhóm II; Quá trình rà soát được thực hiện nghiêm túc tại từng xã, căn cứ để rà soát là kết quả diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đến 31/12/2017, ranh giới quy hoạch 3 loại rừng theo quyết định 2410/QĐUB, bản đồ giao đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất định hướng đến năm 2020 của Sở TNMT, ảnh vệ tinh chất lượng cao được chụp trong thời gian gần nhất.

Các đối tượng được đưa ra ngoài quy hoạch gồm các loại đất không có rừng được kiểm kê năm 2016 là đất sử dụng với mục đích khác như: đất thổ cư, mặt nước, đường giao thông, đất canh tác nông nghiệp…Và đưa vào quy hoạch những diện tích có rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên liền khoảnh với ranh giới 3 loại rừng theo quyết định 2410/QĐUB, những diện tích này được kiểm kê năm 2016 ở mục ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp.

Dự kiến công tác rà soát thực địa sẽ hoàn thành trước 30/4/2018, sau đó dữ liệu sẽ được tổng hợp và biên tập thành bản đồ cho các cấp từ xã, huyện đến tỉnh và chủ rừng nhóm II trước khi trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image