Chi tiết bài viết

Image

Hoàn thành nhiệm vụ: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững công ty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) đã trở thành một nguyên tắc bắt buộc đối với với quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản lý và kinh doanh rừng phải đạt tới. Quản lý rừng bền vững là xu hướng tất yếu của ngành lâm nghiệp thế giới nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng.

Thực hiện thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về Phương án Quản lý rừng bền vững (PAQLRBV) đối với các chủ rừng là tổ chức. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A là đơn vị thực hiện xây dựng"Phương án quản lý rừng bền vững"năm 2016. Xây dựng mô hình Quản lý rừng bền vững là tiến tới quản lý bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có, đồng thời đảm bảo việc sử dụng tài nguyên rừng một cách lâu dài và liên tục. Cùng với sự phát triển tài nguyên rừng thông qua các hoạt động như: Trồng rừng, khai thác rừng, bảo vệ rừng, làm giàu rừng,... cần có sự phát triển kết hợp các hoạt động dịch vụ, du lịch tạo việc làm thu hút lao động, từng bước nâng cao đời sống kinh tế một cách ổn định lâu dài cho cán bộ công nhân viên tham gia sản xuất nghề rừng và cộng đồng dân cư địa phương sinh sống gần rừng.

Để có cơ sở cho việc quản lý rừng bền vững ổn định, lâu dài đáp ứng các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A tổ chức xây dựng phương án QLRBV. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh; các chuyên gia Quản lý rừng bền vững nhiều kinh nghiệm đến từ Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO); cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh trong việc hỗ trợ xây dựng Phương án.

Phương án quản lý rừng bền vững công ty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A được xây dựng với mục tiêu chung: Phương án quản lý rừng bền vững của Công ty được xây dựng nhằm xác định các kế hoạch sử dụng đất, Sử dụng rừng, quản lý, bảo vệ phát triển rừng và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 – 2020 theo hướng đáp ứng được các tiêu chí cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tiến đến dịch vụ các bon rừng, tạo việc làm, thu nhập cho cán bộ của Công ty và cộng đồng người dân địa phương; Đồng thời, phương án được lập phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Hương Khê nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Dựa vào các tiêu chí phân loại rừng có giá trị bảo tồn cao theo quy đinh tại thông tư số 38/2014/TT- BNN – PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và PTNT và kết quả phân tích dữ liệu GIS khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A cho thấy, công ty có 2 khu vực: Khu vực HCVF1 (rừngcó giá trị bảo tồn cao 1 - Rừng chứa đựng các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia, khu vực, toàn cầu), HCVF4 (rừngcó giá trị bảo tồn cao 4 - Rừng cung cấp các dịch vụ cơ bản của tự nhiên trong những tình huống quan trọng).

ChucA 1

ChucA 2

Hình 1: Sơ đồ vị trí khu vực HCVF 1

Hình2: Sơ đồ vị trí khu vực HCVF 4

Theo kết quả phân vùng chức năng rừng, khu vực rừng của công ty có 2 chức năng: kinh tế và môi trường. Phân vùng chức năng rừng của công ty được thể hiện tại hình 3.

Description: Bandophanvungchucnang

Hình 3: Bản đồ phân vùng chức năng rừng

Từ các căn cứ về pháp lý và đặc điểm hiện trạng của công ty, Viện Sinh thái rừng và Môi trườngđã xây dựng được kế hoạch quản lý rừng bền vững cho công ty bao gồm:

- Kế hoạch bảo vệ rừng

- Kế hoạch bảo vệ các khu có giá trị bảo tồn cao

- Kế hoạch làm giàu rừng

- Kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung

- Kế hoạch khai thác rừng trồng

- Kế hoạch trồng rừng

- Kế hoạch chế biến lâm sản

- Kế hoạch phát triểm lâm sản ngoài gỗ

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ giống cây lâm nghiệp

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ môi trường rừng

- Kế hoạch chia sẻ lợi ích dịch vụ các bon rừng

- Kế hoạch bổ sung xây dựng cơ bản

Để thực hiện được các kế hoạch trên, Viện Sinh thái rừng và Môi trườngcũng đã đưa ra các giải pháp về: công tác quản lý, cơ chế và phối hợp trong quản lý bảo vệ, phát triển rừng, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tài chính và tín dụng.

Phương án quản lý rừng bền vững công ty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A được thực hiện sẽ đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường cho địa phương.

Bình luận (2)

QPbmCRVM

11-03-2024 04:43:34

555

QPbmCRVM

11-03-2024 04:43:30

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image