Chi tiết bài viết

Image

Hội nghị cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường cuối năm 2019

 Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm đánh giá kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Viện Sinh thái rừng và Môi trường cũng như Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp.
Hội nghị cũng đã phát động thi đua năm 2020 trong cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện.
Một số hình ảnh của Hội nghị:

2e22ed54cbdf32816bce

205682f5aa7e53200a6f

6e2eb54793cc6a9233dd

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:14:50

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:14:45

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image