Chi tiết bài viết

Image

Hội nghị góp ý kiến về kết quả “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị "Về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020" tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4151/QĐ-BNN-KH ngày 12/10/2016 về việc giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch năm 2017; căn cứ vào Quyết định nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp giao Cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện "Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Để có cơ sở trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch, Cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào báo cáo kết quả "Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với thành phần tham dự gồm Tổng Cục lâm nghiệp (Chủ trì), đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng) và các Sở, ngành chuyên môn của các tỉnh Tây nguyên.

Hội nghị được tổ chức tại Nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ:Số 12, Trần Hưng Đạo, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian bắt đầu từ8:00, ngày 17 tháng 11 năm 2017(Thứ Sáu).

Chi tiết chương trình hội nghịtại đây.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đơn vị tư vấn trình bày Báo cáo kết quả

Các Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:33:44

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:33:40

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image