Chi tiết bài viết

Image

Hội nghị nghiệm thu Gói thầu số 03: Xác định bổ sung diện tích rừng trong lưu vực và Xây dựng bản đồ hiện trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng

14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 12 năm 2017, tạihội trường tấng 3 - Nhà A3, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội,Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu Gói thầu số 03: Xác định bổ sung diện tích rừng trong lưu vực và Xây dựng bản đồ hiện trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng với thành phần như sau:

-Đại diện QuỹBảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam:

+ Ông: Nguyễn Bá Ngãi - Giám đốcQuỹBảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam - Chủ trì Hội nghị

+ Ông: Bùi Nguyễn Phú Kỳ - Cán bộ, thư ký hội nghị

+ Ông: Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc, đại biểu tham dự

+ Ông: Phạm Văn Trung - Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Bà: Nguyễn Diễm Hằng- Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Bà: Bùi Thị Vân- Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Bà: Nguyễn Thị Minh Hương- Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Bà: Lương Thị Diễm Hằng- Cán bộ, đại biểu tham dự

+ Ông: Nguyễn Chiến Cường - Cán bộ, đại biểu tham dự

- Đại diện Viện Sinh thái rừng và môi trường:

+ Ông Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng

+ Ông: Nguyễn Văn Thị - Cán bộ kỹ thuật

+ Ông: Nguyễn Hữu Văn - Cán bộ kỹ thuật

Tại Hội nghị, đại diện đơn vịtưvấn, ông Lê Sỹ Doanh đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung và kết quả đạt được của dự án.

Sau khi đơn vị tư vấn trình bày kết quả thực hiện, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp cho sản phẩm của gói thầu:

- Phần báo cáo cần bổ sung thêm căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017, rà soát và chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi soạn thảo văn bản.

- Phần bản đồ hiện trạng rừng các lưu vực điều chinh (19 lưu vực) và lưu vực mới (8 lưu vực) cần được hoàn chỉnh và bàn giao.

- Phần bản đồ hiện trạng chi trả tiền DVMTR cần Bổ sung và làm rõ ranh giới và tên hành chính; Ranh giới lưu vực liên tỉnh và nội tỉnh;Phần chú giải cần bổ sung thêm diện tích của mỗi mức. Bản đồ cấp tỉnh, vùng và toàn quốc sẽ sử dụng bản đồ dạng số (có thể đọc trên máy tính thông qua phần mềm Mapinfo)...

- Bộ Atlas hiện trạng chi trả DVMTR được in trên khổ giấy A3 cho cấp tỉnh, vùng và toàn quốc.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu nhất tríthông qua kết quả thựchiện gói thầu và đồng ý nghiệm thu sản phẩm sau khi đơn vị tư vấn đã hoàn thiện và chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên tham dự.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image