Chi tiết bài viết

Image

Hội nghị tham vấn dự thảo "Đề án Thí điểm mô hình trồng các loài cây bản địa để khôi phục lại rừng và kết hợp với trồng cây kinh tế dài ngày tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông"

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị tư vấn thực hiện "Đề án Thí điểm mô hình trồng các loài cây bản địa để khôi phục lại rừng và kết hợp với trồng cây kinh tế dài ngày tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông". Đến nay, Dự thảo Đề án cơ bản đã được hoàn thành. Để có thể hoàn thiệndự thảo đề án Thí điểm mô hình trồng các loài cây bản địa để khôi phục lại rừng và kết hợp với trồng cây kinh tế dài ngày tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Chi cục Kiểm Lâm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị tham vấn dự thảo vào ngày 15/01/2018 tại Hội trường UBND Thị trấn Lạc Tánh - huyệnTánh Linh. Hội nghị diễn ra với thành phần tham dự như sau:

- Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Thuận;

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Thuận;

- Lãnh đạo UBND huyện Tánh Linh;

- Lãnh đạo và các cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông;

- Hạt Kiểm Lâm huyện Tánh Linh;

- UBND xã La Ngâu, Đức Bình, Đức Thuận, TT Lạc Tánh, Gia Huynh, Suối Kiết;

- Các trưởng thôn vùng đệm liên quan tại các xã La Ngâu, Đức Bình, Đức Thuận, TT Lạc Tánh, Gia Huynh, Suối Kiết

- Đại diện các hộ gia đình có canh tác trong diện tích thuộc khu BTTN Núi Ông thuộc các thôn vùng đệm thuộc xã La Ngâu, Đức Bình, Đức Thuận, TT Lạc Tánh, Gia Huynh, Suối Kiết

- Đơn vị tư vấn: Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Ông Lưu Đức Vinh, Phó chủ tịch huyện Tánh Linh và

Ông Huỳnh Hiếu - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận chủ trì hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị tham vấn

Trong buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt dự thảo đề án. Theo báo cáo của dự thảo, 5 loài cây được đơn vị tư vấn lựa chọn bao gồm: ươi, thanh trà, sa nhân, đinh lăng, trám trắng. Đơn vị tư vấn cũng đưa ra thiết kế mô hình trồng các loài cây bả địa kết hợp với cây kinh tế.

Ông Lã Nguyên Khang - Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo báo cáo đề án

Đại diện người dân tham dự cũng trình bày các ý kiến về dự thảo báo cáo đề án. Một số hình ảnh phát biểu của người dân:

Kết thúc hội nghị tham vấn, 5 loài cây (ươi, thanh trà, sa nhân, đinh lăng, trám trắng) mà đơn vị tư vấn đề xuất đều được người dân đồng tình. Hội nghị kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Bình luận (3)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:44:06

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:44:01

555

Glenn

02-12-2023 14:37:14

hello! if you need web scraping services, i'd gladly offer my assistance. as a skilled professional in this domain, i possess the knowledge and essential tools to deliver swift and precise results. this can facilitate you in deciding wisely and growing your business. don't hesitate to reach out for any of your data scraping needs.. unobtrusive web crawlers

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image