Chi tiết bài viết

Image

Hội nghị trực tuyến báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 (lần 2)

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018, tại phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Văn Nam - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì Hội nghịHội nghị trực tuyến báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 (lần 2). Thành phần tham dự hội nghị bao gồm:

- Ông Phạm Văn Nam - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Chủ trì

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ban dân tộc, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đại diện đơn vị tư vấn:

+ Ông Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng

+ Ông Kiều Đăng Anh - Trưởng phòng Tổng hợp

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn, Ông Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và môi trường trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025; phần báo cáo của ông Mai Kiều - Giám đốcSở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã có ý kiến kết luận: Sau hội nghị trực tuyến báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 (lần 1), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn đã tiếp thu, có nhiều cố gắng làm việc với các Sở, ngành, địa phương rà soát, chỉnh sửa điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 cơ bản đạt yêucầu. Một số số liệu, nội dung cần phải tiếp tục rà soát, chỉnh sửa cho chặt chẽ theo đúng quy định trước khi trình thông qua tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm:

- Về thời kỳ quy hoạch: Thống nhất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 30 tháng 11 năm 2016. Yêu cầu hoàn chỉnh, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

- Yêu cầu SởNông nghiệp và phát triển nông thôn với trách nhiệm là cơ quan chính tham mưu công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn phải quyết liệt xử lý diện tích đất không thống nhất đưa vào quy hoạch tại các huyện, thị xã, thành phố

- Đối với diện tích 3 loại rừng đề xuất chuyển ra ngoài quy hoạch để thực hiện các công trình, dự án: Việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên thực hiện các công trình, dự án chỉ thực hiện khi được Thủ tướng chính phủ cho phép

- Đối với các công trình, dự án chưa có bản đồ: Yêu cầu làm việc tại 01 lần nữa với đơn vị chủ đầu tư, nếu vẫn không có bản đồ thìthống nhất không cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch.

-SởNông nghiệp và phát triển nông thôn phải phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng thực hiện các quy hoạch đạt kết quả, không để ảnh hưởng đến các dự án tỉnh đang thu hút đầu tư.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Bình luận (1)

Aegean College

05-12-2023 10:52:44

denis_mondragon@facebook.com

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image