Chi tiết bài viết

Image

Hội thảo khởi động xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án FMCR Hà Tĩnh

Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển - FMCR thực hiện trên địa bàn 8 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng. Dự án có mục tiêu là cải thiện quản lý rừng ven biển nhằm tăng khả năng chống chịu trước các bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng. Một số nội dung quan trọng của Dự án là cung cấp kỹ thuật và tài chính để: bảo vệ, phục hồi, trồng mới rừng ven biển. Để thực hiện được nội dung này đòi hỏi Dự án phải xác định chính xác khu vực sẽ tiến hành: bảo vệ, phục hồi, trồng mới rừng ven biển trên bản đồ và trên thực địa tại từng đơn vị hành chính của từng tỉnh thực hiện Dự án.
Dịch vụ tư vấn "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh" được giao choViện Sinh thái rừng và môi trường thực hiện từ ngày 8/9/2020. Mục tiêucủa dịch vụbao gồm phân tích và giải đoán dữ liệu không gian có sẵn ở độ phân giải phù hợp và xây dựng bản đồ hiện trạng rừng ven biển cho tất cả các xã được lựa chọn ở 2 tỉnh dự án - Nghệ An và Hà Tĩnh (bao gồm các xã khác ngoài khu vực dự án để đề xuất bổ sung các xã mới tham gia triển khai dự án). Các bản đồ này sẽ được sử dụng để phân loại rừng ven biển và diện tích đất lâm nghiệp cho các mục đích khác nhau: trồng mới, trồng làm giàu rừng, bảo vệ rừng và các can thiệp các của dự án.
Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu mục tiêu và thống nhất cách thức triển khai gói thầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây là bước không thể thiếu nhằm đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, đúng hướng đề ra theo Điều khoản tham chiếu của gói thầu và yêu cầu của các bên liên quan. Thành phần tham dự Hội nghị này gồm:
- Đại diện Ban quản lý dự án FMCR Trung ương - BQL các dự án lâm nghiệp;
- Đại diện nhà tài trợ dự án - Ngân hàng World Bank;
- Đại diệnUBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Đại diệnBan quản lý dự án ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnhHà Tĩnh;
- Đại diện các Sở, ban ngành, Chi cục kiểm lâm, Các hạt kiểm lâm và UBND các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, TX. Kỳ Anh
Một số hình ảnh của Hội thảo khởi động:
Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà tĩnh phát biểu khai mạc hội thảo
Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Đại diện ngân hàng WB giới thiệu dự án

Ông Phạm Hồng Vích - Giám đốc BQL FMCR TW giới thiệu mục tiêu và nội dung gói thầu

Ông Nguyễn Xuân Mận - Hạt trưởng HKL huyện Lộc Hà góp ý tại Hội thảo

Ông Nguyễn Bá Thịnh - Hội Khoa học Hà Tĩnh góp ý tại Hội thảo

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image