Chi tiết bài viết

Image

Hội thảo tham vấn Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016, của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020", Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 465/QĐ-TCLN-KHTC ngày 31/10/2016 về việc triển khai thực hiện Chương trình "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và giao Cục Kiểm lâm phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (đơn vị tư vấn thực hiện) triển khai công tác Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên. Đến nay, các đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và xây dựng Dự thảo báo cáo "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Sở NN&PTNT của 5 tỉnh vùng Tây Nguyên từ ngày 9-13/10/2017 cụ thểnhư sau: ngày 9/10/2017 tại Kon Tum, ngày10/10/2017 tại Gia Lai, 11/10/2017 tại Đắk Lắk, 12/10/2017 tại Đắk Nông và13/10/2017 tại Lâm Đồng. Tại mỗi tỉnh, đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách quy hoạch đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến về thực trạng quy hoạch lâm nghiệp cũng như những mong muốn, đề xuất của tỉnh mình cho dự thảo báo cáo Quy hoạchbảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên nhằm đạt được xây dựng được Quy hoạch hợp lý nhất cho từng tỉnh.

Thành phần tham dự Hội thảo tại mỗitỉnh gồm có:

-Sở NN&PTNT: Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp (chủ trì), Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính.

- Sở Tài nguyên Môi trường: Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách.

- Sở Tài Chính: Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách.

-Chi cục Kiểm lâm: Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; Sử dụng rừng.

- Lãnh đạo UBND các huyện, Lãnh đạo Hạt kiểm lâm các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Tổng cục Lâm nghiệp: Cục Kiểm lâm, Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Sinh thái rừng và Môi trường và Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng)

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:23:49

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:23:44

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image