Chi tiết bài viết

Image

Họp hội đồng thẩm định Dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017"

14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường tầng 3 - Nhà A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành họp Hội đồng thẩm định dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017. Cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:

+ Chủ tọa:Ông Trần Dũng Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở

+Thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sởDự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

- Ông Trần Dũng Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Lương Ngọc Hoan - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Phó chủ tịch Hội đồng;

- Ông: Lương Thái Hùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: Phó chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Kim Ngân - Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên;

- Ông Phạm Văn Hóa - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm: Ủy viên;

- Ông Công Xuân Ngọc - Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy viên;

- Ông Nguyễn Thanh Mộc - Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy viên;

- Ông Phạm Thanh Hải - Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ủy viên;

- Ông: Lê Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh: Ủy viên, kiêm thư ký hội đồng.

+Đại diện Viện sinh thái rừng và Môi trường – Trường Đại học lâm nghiệp:

- Ông: Hoàng Văn Khiên - Trưởng bộ môn sinh thái và phát triển rừng, Đại diện cho đơn vị tư vấn;

- Ông: Lê Sỹ Hòa - Nghiên cứu viên;

Một số hình ảnh của buổi họp:

Ông Trần DũngTiến, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch hội đồng phát biểu khai mạc

Ông Lương TháiHùng, giám đốc quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La, chủ đầu tư dự án​ phát biểu

​Ông Hoàng Văn Khiên, đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt về kết quả dự án

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nhất trí thông qua Dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017với 09/09 thành viên trong Hội đồng nhất trí điều kiện cần chỉnh sửa và bổ sung (đạt 100%).

Nhiệm vụ củaQuỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La: Yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ dự án. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Tờ trình đề nghị phê duyệt Kết quả Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án xác định diện tích rừng thuộc lưu vực của từng công trình thủy điện làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2017.

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:36:28

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:36:23

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image