Chi tiết bài viết

Image

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương năm 2016

Phương án kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2016 được xây dựng dựa theo các văn bảnsau:

- Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2016;

- Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh một số nội dung phương án và dự toán kinh phí kiểm kê rừng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2016;

- Công văn số 2309/STC-HCSN ngày 05/11/2015 của Sở Tài chính về việc kinh phí thực hiện công tác kiểm kê rừng với tổng kinh phí thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh;

Phương án trên đã được gửi đến BQL Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016, Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện kiểm kê, hàng tuần Tổ công tác KKR tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn trung ương trực tiếp đến từng đơn vị chủ rừng để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị chủ rừng. Quá trình kiểm tra, nghiệm thu kết quả KKR của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác KKR tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn trung ương để thực hiện. Phương án KKR tỉnh Bình Dương được triển khai thực hiện trên phạm vi 9 xã, thị trấn có rừng, đất trong quy hoạch lâm nghiệp; 4 xã có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp, thuộc 4 huyện của tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích đất có rừng và thuộc quy hoạch lâm nghiệp là 10.998,62 ha.

Quá trình kiểm kê rừng tại tỉnh Bình Dương có thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:Công tác KKR được sự quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị tư vấn Trung ương, địa phương, trong đó cán bộ địa phương và chủ rừng là nòng cốt.

- Khó khăn:Tỉnh Bình Dương tuy diện tích rừng không nhiều, nhưng nằm rãi rác, phân tán ở ở 4 huyện/thị xã, gây khó khăn trong quá trình di chuyển hỗ trợ các địa phương.

Kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ góp phần giúp các nhà quản lý lập Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệpcũng nhưphục vụ cho việc quản lý nhà nước vềlâm nghiệp của UBND các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan về phát triển kinh tế lâm nghiệp, môi trường, bảo vệ rừng, phát triển rừng, trồng rừng, sử dụng, kinh doanh rừng và phục vụ các chương trình quan trọng khác có liên quan.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image