Chi tiết bài viết

Image

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Ninh Bình năm 2015

 Nhiệm vụ "tư vấn hỗ trợ công tác nội nghiệp kiểm kê diện tích, trữ lượng rừng nhóm I và tổng hợp kết quả kiểm kê rừng thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Ninh Bình" được triển khai thực hiện trên phạm vi 43 xã/phường/thị trấn, 01 bãi bồi có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp thuộc 7 huyện/Thành phố, với diện tích 30.652,4ha. Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên là 22.048,1ha, tổng diện tích rừng trồng là 3.374,4ha, tổng diện tích đất chưa có rừng là 5.229,9ha.Tổng trữ lượng rừng là 3.089.155m3, trong đó trữ lượng rừng tự nhiên: 2.892.163m3, trữ lượng rừng trồng: 196.993m3. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh là 18,33%.

Quá trình kiểm kê rừng tại tỉnh Ninh Bình có thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:Công tác KKR được sự quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị tư vấn Trung ương, địa phương, trong đó cán bộ địa phương và chủ rừng là nòng cốt.

- Khó khăn:Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong quá trình kiểm kê của một số tổ kiểm kê cấp xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa còn có những hạn chế nhất định; từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ kiểm kê rừng.

Việc phân chia lô kiểm kê theo hiện trạng và chủ quản lý quá nhỏ (nhỏ hơn 0,3 ha đối với rừng trồng; 0,5 ha đối với rừng tự nhiên) dẫn đến tăng tổng số lô kiểm kê, gây ảnh hưởng nhiều tới tiến độ kiểm kê rừng của tỉnh.

Đơn vị tư vấn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh sử dụng kết quả kiểm kê rừng để thực hiện công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng cũng như lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image