Chi tiết bài viết

Image

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh năm 2016

Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về việc phê duyệt Phương án Kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình thực hiện kiểm kê, hàng tuần Tổ công tác KKR tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn trung ương trực tiếp đến từng đơn vị chủ rừng để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị chủ rừng. Quá trình kiểm tra, nghiệm thu kết quả KKR của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác KKR tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn trung ương để thực hiện. Phương án KKR tỉnh Tây Ninh được triển khai thực hiện trên phạm vi 17 xã, phường, thị trấn có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp và 03 xã, phường, thị trấn có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp, thuộc 08 huyện và thành phố tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích là 73.252,2 ha. Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên là 45.753,06ha, tổng diện tích rừng trồng là 17.771,29ha, tổng diện tích đất chưa có rừng là: 9.727,84ha.Tổng trữ lượng rừng là 4.196.334m3, trong đó trữ lượng rừng tự nhiên: 3.145.528m3, trữ lượng rừng trồng: 1.050.806m3. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh là 15,7%. Quá trình thực hiện Kiểm kê rừng tại tỉnh Tây Ninh có thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:Công tác KKR được sự quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị tư vấn Trung ương, địa phương, trong đó cán bộ địa phương và chủ rừng là nòng cốt. Diện tích rừng của tỉnh Tây Ninh nằm tập trung tại các Ban quản lý rừng chứ không rải rác nên thuận tiện cho quá trình kiểm kê.

- Khó khăn:Hầu hết nhân lực tại các Ban quản lý rừng có trình độ kỹ thuật khá. Tuy nhiên, do Dự án kiểm kê rừng được tiến hành theo phương pháp mới, cách tiếp cận mới và kỹ thuật mới nên gặp không ít khó khăn trong khâu hướng dẫn: về cách sử dụng phần mềm, cách thức nhận biết các trạng thái rừng, đất rừng thông qua ảnh vệ tinh…

Đơn vị tư vấn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh sử dụng kết quả kiểm kê rừng để thực hiện công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng cũng như lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image