Chi tiết bài viết

Image

Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2014

 Nhiệm vụ "Tổng hợp kết quả và lập hồ sơ quản lý rừng thuộc Phương án kiểm kê rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2014" được triển khai thực hiện trên phạm vi 140 xã/ phường/ thị trấn có rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp thuộc 15 huyện/thị xã/thành phố, với diện tích 721.995,2ha. Trong đó, tổng diện tích rừng tự nhiên là 475.908,64ha, tổng diện tích rừng trồng là 31.580,35ha, tổng diện tích đất chưa có rừng là 214.506,2ha.Tổng trữ lượng rừng là 60.647.506m3, trong đó trữ lượng rừng tự nhiên: 59.040.425m3, trữ lượng rừng trồng: 1.607.080m3. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh là 38,7%.

Quá trình kiểm kê rừng tại tỉnh Đắk Lắk có thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:Công tác KKR được sự quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị tư vấn Trung ương, địa phương, trong đó cán bộ địa phương và chủ rừng là nòng cốt.

- Khó khăn:Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong quá trình kiểm kê của một số tổ kiểm kê cấp xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa còn có những hạn chế nhất định; từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ kiểm kê rừng.

Đơn vị tư vấn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh sử dụng kết quả kiểm kê rừng để thực hiện công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng cũng như lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image