Chi tiết bài viết

Image

Kết quả lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức thừa hành pháp luật trình độ cơ bản cho cán bộ kiểm lâm viên – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Lớp tập huấnbồi dưỡng kiến thức thừa hành pháp luật tŕnh độ cơ bản cho cán bộ kiểm lâm viên – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được tổ chức thành 2 khóa:

- Khóa 1: Từ ngày 19/11/2015 đến ngày 21/1/2016

- Khóa 2: Từ ngày 22/3/2016 đến ngày 20/5/2016

Lớp tập huấn được thực hiện với mục đích và nội dung như sau:

- Về mục đích khóa tập huấn:

+ Trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng cho cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng về quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các học viên vận dụng hiểu biết về kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cơ bản cải thiện công việc và tiến hành nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

+ Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để làm việc một cách an toàn tại các vùng sâu, vùng xa hoặc khu vực gặp nhiều khó khăn.

+ Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về điều tra, đánh giá, ước lượng và giám sát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia, bao gồm thu thập dữ liệu đơn giản, thông tin hiện trường được giám sát bằng các phương pháp đã được thiết lập.

- Về nội dung khóa tập huấn:

Các nội dung của lớp tập huấn nằm trong chương trình kèm theo Quyết định 2333/QĐ-BNN-TCCB, ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành chương trình tài liệu "Bồi dưỡng kiến thức về thừa hành pháp luật – trình độ cơ bản" cho các cán bộ làm việc tại các khu rừng đặc dụng. Trong đó đảm bảo cân bằng hợp lý giữa phần học trong lớp, phần tiểu luận và phần thực hành/đi hiện trường và giữa kiến thức với kỹ năng.

Học viên của lớp tập huấn làcán bộ kiểm lâmVườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đội ngũgiảng viên là những người cókinh nghiệm giảng dạy đối với các khóa học thực hành về khu bảo tồn, các vườn quốc gia và thực thi pháp luật, có trình độ chuyên môn thực tiễn trong nước và khu vực.

Kết quả thi sát hạch lớp thứ nhất có 11 học viên đạt loại xuất sắc; 09 học viên đạt loại giỏi; 04 học viên đạt loại khá và 05 học viên ở mức trung bình. Như vậy có thể thấy có sự chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt kiến thức của học viên tham gia khóa tập huấn. Nếu như trước khóa tập huấn số học viên có kiến thức ở mức trung bình là chủ yếu (44,8%), sau đó là mức khá (41,3%) thì sau khi kết thúc khóa tập huấn số học viên đạt loại giỏi và xuất sắc là chủ yếu (chiếm 69%).

Kết quả thi sát hạch lớp thứ hai có 14 học viên đạt loại xuất sắc; 14 học viên đạt loại giỏi; 01 học viên đạt loại khá và 01 học viên ở mức trung bình. Như vậy có thể thể thấy có sự chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt kiến thức của học viên tham gia khóa tập huấn. Nếu như trước khóa tập huấn số học viên có kiến thức ở mức khá là chủ yếu (66,7%), thì sau khi kết thúc khóa học, số học viên chủ yếu ở mức giỏi và xuất sắc (93,3%).

Kết quả trênđã phần nào phản ánh hiệu quả của khóa tập huấn, trong đó kinh nghiệm tổ chức của đơn vị tư vấn, sự nhiệt tình giảng dạy của các giảng viên, sự nỗ lực và nghiêm túc của các học viên và sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời của ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Ban quản lý dự án Phong Nha – Kẻ Bàng đã tạo nên thành công này của khóa tập huấn này.

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:15:18

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:15:14

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image