Chi tiết bài viết

Image

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh "Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực"

Từngày 15 tháng 12 năm 2018,Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học"Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực" theo hợp đồng vớiSở KH&CN tỉnh Gia Lai.
Đề tài đã thành công xây dựng đượcphần mềmkết hợp giữa dữ liệu bản đồ GIS (cụ thể là bản đồ kết quả kiểm kê rừng và cập nhật diễn biến rừng hàng năm) với ảnh viễn thám theo thời gian thực để phát hiện và đưa ra thông báo về những nơi bị mất rừng, cháy rừng trên đất lâm nghiệp đến từng chủ quản lý và từng lô rừng, trạng thái rừng.
Phần mềm tự động chuyển thông tin nếu phát hiện vị trí mất rừng, cháy rừng đến các đơn vị, cá nhân trong tỉnh có liên quan và được đăng ký trong hệ thống của phần mềm dựa trên công nghệ thông tin truyền thông. Tin nhắn có thể được chuyển qua hệ thống SMS vào điện thoại di động hoặc qua email đến các hòm thư điện tử của các đơn vị, cá nhân có đăng ký trong hệ thống truyền tin của phần mềm.
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giảm thiểu nhiều chi phí trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng, tạo ra môi trường thông tin công khai và đảm bảo về nguồn thu cho các đối tượng hoạt động trong ngành lâm nghiệp như dịch vụ môi trường rừng, bảo tồn động vật hoang dã, REDD+...
Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu và những người tham gia. Việc chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu thông qua các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành của tỉnh và tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu, nâng cao nhận thức của cộng đồng, khuyến khích các bên liên quan tham gia tích cực hơn vào công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Kết quả đề tài đã được hội đồng nghiệp thu cấp tỉnh của Sở KH&CN tỉnh Gia Lai đánh giá đạt yêu cầu. Thông tin về buổi nghiệm thu đã được phát sóng trên đài truyền hình Gia Lai ngày 22/5/2020 (xem tại đây)

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image