Chi tiết bài viết

Image

Phần mềm Quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và ĐLN

Yêu cầu hệ thống:
- Hệ điều hành Windows;
- MapInfo 10.5 hoặc cao hơn (Chỉ chạy tốt trong môi trường MapInfo Professional 32 Bit);
- Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn (Hoạt động tốt hơn với Excel 2013 trở lên).
- Dung lượng ở cứng còn trống: từ 2000 MB (2GB) trở lên.

Chức năng chính của phần mềm:
- Chuẩn hóa dữ liệu Diễn biến rừng Formis sang Kiểm kê rừng phục vụ công tác xây dựng bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng;
- Nhập dữ liệu bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng vào cơ sở dữ liệu của phần mềm;
- Tra cứu thông tin của từng chủ rừng;
- Thống kê dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp theo các cấp hành chính và theo chủ rừng;
- Quản lý bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp

Tải về phiên bản mới nhất TẠI ĐÂY
Mọi ý kiến đóng góp hoặc đề xuất vui lòng gửi về Chi cục Kiểm lâm Hà Nội hoặc Viện Sinh thái rừng và Môi trường theo địa chỉ Email: info@ifee.edu.vn

NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image