Chi tiết bài viết

Image

Rừng giống chuyển hóa Thông nhựa

Theo quyết định số 153/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Chương trình phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã nêu rõ các công việc cụ thể cần thực hiện trong giai đoạn 2010-2020, trong đó có việc điều tra bổ sung, tuyển chọn các lâm phần tự nhiên, rừng trồng tốt để tác động, chuyển hóa thành rừng giống 217ha, trong đó nâng cấp rừng giống đã có 129 ha, chuyển hoá rừng giống mới 98 ha. Diện tích rừng giống chuyển hóa này sẽ sản xuất, cung ứng đủ giống cho giai đoạn 2009-2020. Phạm vi thực hiện quyết định bao gồm 19 huyện thị trong đó có huyện Nghi lộc là một huyện có diện tích rừng trồng Thông nhựa có chất lượng tốt, phù hợp với mục đích chuyển hoá thành rừng giống.

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011 – 2020”, Viện Sinh thái Rừng & Môi trường phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc đã khảo sát và chọn được một lâm phần rừng trồng Thông nhựa tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để đưa vào xây dựng rừng giống chuyển hóa nhằm nhanh chóng, kịp thời cung cấp giống có chất lượng tốt cho nhân dân trong vùng góp phần vào hệ thống nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh Nghệ An, phù hợp với cơ chế thị trường, hoà nhập với mạng lưới giống quốc gia. Kết quả thực hiện, năm 2015, 04ha rừng Thông tại Lô 7, khoảnh 3, tiểu khu 962 xã nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã được công nhận là Rừng giống chuyển hóa theo Chứng chỉ công nhận số 3501/NGLN ngày 31/12/2015 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh vào rừng giống chuyển hóa, Viện Sinh thái rừng và môi trường báo cáo tóm tắt kết quả thực công việc chuyển hóa Quế cụ thể như sau:

Chungchicongnhan Thongnhua 001 compressed(2)

thong compressed


1. Thông tin về nguồn giống:

- Nguồn gốc: Rừng trồng

- Tuổi trung bình hoặc năm trồng: Năm trồng: 1998

- Nguồn vật liệu giống ban đầu: Trồng rừng bằng cây con

- Diện tích trồng: 4ha

- Các chỉ tiêu sinh trưởng:

+ Đường kính bình quân: 20,2 cm

+ Chiều cao vút ngọn bình quân: 9,3 m

+ Chiều cao dưới cành bình quân: 4,6 m

+ Đường kính tán: 5,0 m

- Mật độ trồng (Cự ly trồng): 800 cây/ha; Mật độ hiện tại: 450 cây/ha

- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt: Toàn bộ các cây trong lâm phần đều đến tuổi ra hoa, kết quả. Sản lượng quả trung bình từ 500-1000g/cây.

2.Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng:

a. Xử lý thực bì:

- Phương thức: Xử lý thực bì theo phương pháp toàn diện.

- Phương pháp: Thực hiện bằng phương pháp thủ công, phát sát gốc tất cả các loài cỏ dại, cây khác loài có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây giống (cách cây giống ≥10m)

b. Chuyển hóa rừng giống

- Cây giống để lại: Là những cây có sản lượng nhựa tốt nhất, hình thái đẹp, không sâu bệnh, thân thẳng, ưu tiên những cây cấp I và cấp II. Trong đó, cây cấp I là những cây có sản lượng nhựa tốt nhất trong lâm phần, có sinh trưởng đường kính, chiều cao tốt nhất và hình thái cân đối; cây cấp II là những cây có sản lượng nhựa trung bình, đường kính và chiều cao ở mức trung bình so với với các cây trong lâm phần.

- Mật độ ban đầu: 800 cây/ha

- Mật độ cuối cùng: 450 cây/ha

- Số lần chặt tỉa thưa: + Tỉa thưa lần 1 (theo hồ sơ thiết kế) với cường độ 43,7%, thời gian thực hiện vào tháng 12 năm 2013. Mật độ để lại sau khi tỉa thưa: 450 cây/ha.

Cây chặt là những cây bị chèn ép, cong queo, cụt ngọn, lệch tán phẩm chất kém và cây không phục vụ cho mục đích chuyển hóa rừng giống.

+ Chặt sát gốc (cách mặt đất 15 – 20cm), hướng đổ không ảnh hưởng đến cây giữ lại (khống chế cho cây đổ theo đường đồng mức, không đổ theo hướng xuôi dốc để tránh nguy hiểm đồng thời tránh gây tổn thương cây chừa. Ngả cây xong, chặt cành nhánh trước, cắt khúc sau rồi vận xuất ra khỏi rừng.
+ Sau khi chặt phải dọn sạch gỗ và cành nhánh vận chuyển ra khỏi lâm phần.

+ Khi chặt phải đảm bảo ba yêu cầu đối với chặt nuôi dưỡng rừng là: Không chặt 2 cây liền nhau trong một lần chặt, Tạo điều kiện cho tán cây để lại có đủ không gian để sinh trưởng, phát triển.

c. Chăm sóc rừng sau chặt tỉa thưa:

+ Phát dọn thực bì toàn diện;

+ Xử lý số liệu và lập hồ sơ rừng giống chuyển hóa;

e. Xây dựng đường băng cản lửa

Xây dựng đường băng cản lửa làm thành đường băng phụ trong toàn bộ hệ thống đường băng cản lửa của rừng trồng Thông trên địa bàn. Băng cản lửa là băng trắng rộng 6 m bao quanh rừng giống, không phát trắng toàn bộ mà chỉ phát loại bỏ các loài cây dễ cháy, giữ lại các cây xanh quanh năm.

f. Các biện pháp bảo vệ khu rừng giống:

Xây dựng biển báo khu rừng giống tại điểm đường mòn đi vào khu vực rừng, thường xuyên kiểm tra phòng chống sâu bệnh hại, người và gia súc xâm lấn khu vực rừng được chuyển hoá.

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:49:39

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:49:34

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image