Chi tiết bài viết

Image

TẬP HUẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ HIỆU CHỈNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SINH CẢNH/THẢM THỰC VẬT/SỬ DỤNG ĐẤT- DỰ ÁN SDC RAMSAR

Hiện nay, WWF-Việt Nam đang phối hợp với khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (3 khu Ramsar) thực hiện dự án “Cải thiện cuộc sống của cộng đồng người nghèo thông qua các sinh kế thay thế thân thiện với bảo tồn tại các khu đất ngập nước Ramsar ở đồng bằng sông Cửu Long”. Một trong những mục tiêu của dự án là “Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý và kỹ thuật của 3 khu Ramsar”. Để góp phần đạt được mục tiêu này, WWF-Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ thuật xây dựng và hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sinh cảnh, thảm thực vật và sử dụng đất cho các Vườn Quốc gia/Khu bảo tồn” cho các cán bộ kỹ thuật của 3 khu Ramsar:

- Thời gian: 15/02/2023 – 17/02/2023

- Địa điểm: Khách sạn Phúc Ngọc, số 1328 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Nội dung:

+ Đăng ký tài khoản, khai thác, xử lý ảnh vệ tinh: Landsat-8,9; Sentinel-1,2; Google Earth và Planet;

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng/sinh cảnh/sử dụng đất trên nền ảnh vệ tinh: số hóa, tạo trường cơ sở dữ liệu, cập nhật, thay đổi thông tin lô rừng, …bằng phần mềm Mapinfo, Qgis.

+ Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu bản đồ hiện trạng lên thiết bị di động phục vụ kiểm tra thu thập hiện trường;

+ Ứng dụng GeoPfes trong công tác điều tra khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng;

+ Hướng dẫn cập nhật dữ liệu điều tra khảo sát hiện trường lên bản đồ quản lý;

+ Hướng dẫn trình bày trang in bản đồ thành quả.

- Thành phần: 12 học viên (mỗi khu Ramsar 4 cán bộ kỹ thuật tham gia)

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

 

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image