Chi tiết bài viết

Image

Tập huấn nâng cao: “Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong việc theo dõi xác minh diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Sơn La

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra, xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 và thực hiện kết luận thanh tra số 2906/KL-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh. Trong ba ngày từ 03/5-05/5/2018, Quỹ BVPTR tỉnh Sơn La đã phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức lớp tập huấn nâng cao về ứng dụng thiết bị di động thông minh trong việc theo dõi xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trưởng rừng. Đồng chí Sòi Ngọc Dũng – Giám đốc Quỹ tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Thành phần học viên tham gia bao gồm: Toàn bộ cán bộ các chi nhánh của Quỹ, Cán bộ kỹ thuật của 12 Hạt Kiểm lâm trong toàn tỉnh.

Nội dung tập huấn:

- Cài các phần mềm cần thiết lên máy tính cá nhân và thiết bị di động thông minh.

- Chuẩn hóa dữ liệu, tạo file đầu vào để đưa lên thiết bị di động thông minh trước khi đi kiểm tra ngoài hiện trường.

- Đưa dữ liệu vào thiết bị di động thông minh.

- Thu thập dữ liệu ngoài hiện trường, kết hợp với ảnh vệ tinh.

- Xuất dữ liệu từ thiết bị di động thông minh.

- Xử lý dữ liệu thu thập từ thiết bị di động thông minh, kết hợp với phần mềm GIS chuyên dụng.

- Kết xuất dữ liệu theo mẫu chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ TW và Quỹ tỉnh.

Kết quả tập huấn:

Sau thời gian tập huấn lý thuyết, lớp đã đi hiện trường tại xã Đông Sang – huyện Mộc Châu, 100% học viên đều thu thập dữ liệu được từ hiện trường, đúng với thực tế, xuất được dữ liệu và gửi về qua đường email, xử lý được dữ liệu thu thập từ hiện trường và xuất ra được biểu theo yêu cầu.

Đồng chí Lê Mạnh Thắng – P.Giám đốc Quỹ tỉnh – Người theo sát lớp học trong cả ba ngày đã đánh giá: Các học viên của lớp học nhiệt tình, chăm chỉ học tập, giảng viên trách nhiệm, tận tình, lớp học đạt kết quả theo yêu cầu.

Bình luận (2)

Jimmy

22-02-2024 04:36:27

1winlucky-jet.site (*s://1winlucky-jet.site/) *s://1winlucky-jet.site/

Lonny

20-11-2023 15:12:01

hello! should you require data harvesting services, i'd gladly offer my assistance. as a skilled professional in this domain, i possess the knowledge and essential tools to provide fast and accurate data extraction. this can facilitate you in making well-informed decisions and growing your business. feel free to get in touch with me for assistance with web scraping.. progressive information aggregation

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image