Chi tiết bài viết

Image

Triển khai nhiệm vụ: "Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình"

Ngày 22/10/2018, tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Đà Bắc, cuộc họp hội nghị cấp huyện diễn ra với đại diện của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Đà Bắc, Hạt kiểm lâm huyện Đà Bắc, Đơn vị tư vấn.

Tại cuộc họp, các thành viên đã trình bày, thảo luậncác nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách chi trả dịch vụ môi trường của trung ương.

- Thông qua kế hoạch và phương pháp thực hiện rà soát hiện trạng rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Đà Bắc.

- Lập kế hoạch chi tiết thực hiện rà soát hiện trạng rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng cho từng xã/thị trấn.

Kế hoạch thực hiện các công việc: Họp triển khai cấp huyện; Xây dựng kế hoạch làm việc với các xã; Làm việc với các thôn bản; Hội nghị thống nhất số liệu cấp huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 15/11/2018.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của nhiệm vụ: "Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình", Viện Sinh thái rừng đã xây dựng kế hoạch dự kiến thực hiện cho các huyện khác như sau:

- Huyện Tân Lạc: từ ngày 16/11/2018 đến 10/12/2018.

- Huyện Mai Chây: từ ngày 11/12/2018 đến 31/12/2018.

- Huyện Cao Phong: từ ngày 2/1/2019đến 20/1/2019.

- Huyện Lạc Sơn: từ ngày 21/1/2019 đến 28/2/2019.

- TP Hòa Bình: từ ngày 1/3/2019đến 14/3/2019.

- Huyện KỳSơn: từ ngày 15/3/2019 đến 22/3/2019.

Căn cứtình hình thực tế, Viện Sinh thái rừng và môi trường có thể điều chỉnh kế hoạch làm việc cho phù hợp với tiến độ.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image