Chi tiết bài viết

Image

Triển khai nhiệm vụ: "Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025"

Phát triển lâm nghiệp bền vững nhằm góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đắk Nôngđến năm 2020 tăng độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 42%. Đây cũng là nhiệm vụ "Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của phát triển rừng bền vững: Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Một trong những giải pháp để phát triển lâm nghiệp bền vững chính là nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đã xây dựng và thiết kế nhiệm vụ "Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025". Viện Sinh thái rừng và Môi trường thuộc trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam là đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực chuyên môn, tài chính để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện những công việc của giai đoạn đầu nhiệm vụ.

Đơn vị tư vấn đã thành lập đoàn công tác thực hiện các hoạt độngngoại nghiệp trong tháng 6 – 7/2019. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Đoàn công tác đã họp thống nhất nội dung triển khai Đề ántại 8 huyện/thị xãbắt đầu từ 18/6đến 5/7/2019. Tham dự họp thảo luận gồm đại diện UBND huyện, đại diện UBND các xã có rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, đại diện các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn huyện, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông, đại diện Viện sinh thái rừng và Môi trường (đơn vị tư vấn). Nội dung họp thảo luận cấp huyệnbao gồm:

- Thực trạng quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện thời gian qua;

- Hiện trạng diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch lâm nghiệp và tiềm năng cho phát triển rừng, nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán.

- Các mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp: Thực trạng sử dụng đất, loại mô hình, hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các mô hình;

- Giải pháp cho phát triển rừng bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán trên địa bàn huyện.

- Thống nhất, hỗ trợ việc cung cấp thông tin và rà soát về hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp của UBND các xã, chủ rừng cho đơn vị tư vấn để có cơ sở xây dựng đề án của tỉnh

- Thống nhất kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng đất chưa có rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp và các mô hình nông lâm kết hợp.

Đoàn công tác đã tiến hành điều tra, khảo sát tại thực địa tại một số huyện nghiên cứu. Các công việc điều tra tại thực địa bao gồm: điều tra, khảo sát hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, phẫu diện đất, xây dựng bản đồ thảm và đề xuất cây trồng; điều tra dân sinh, kinh tế xã hội; khảo sát các quy hoạch. Một số hình ảnh điều tra thực địa tại các huyện:

Dự kiến, đến hết tháng 7, đoàn công tác sẽ làm việc tại các xã và các đơn vị chủ rừng và hoàn thành công tác điều tra, khảo sát tại thực địa.

Bình luận (2)

ncMUFCMU

21-12-2023 12:42:14

555

ncMUFCMU

21-12-2023 12:42:09

555

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image