Chi tiết bài viết

Image

Xây dựng phương pháp đo đếm và tính toán trữ lượng các-bon rừng ngập mặn tại 28 tỉnh ven biển Việt Nam

UNDP Việt Nam hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) và các tỉnh ven biển để phát triển phương pháp đo lường tồn kho carbon của rừng ngập mặn - một công cụ quan trọng cho quản lý rừng và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu NDC LULUCF với sự hỗ trợ từ Quỹ @DEFRA thông qua chương trình #ClimatePromise.

 

 

Nguồn: UNDP Việt Nam

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image