Chi tiết bài viết

Image

Đánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21 - 22/8/2018, tại Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương, cuộc họpđánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được diễn ra với các thành phần:

- Thành phần đoàn đánh giá từ tổ chức GFA:

+ Ông Gregorio Crespo Espinosa: Đánh giá chính

+ Bà Lê Thị Lộc: Đánh giá phụ

+ Ông Phan Thanh Hồng: Phiên dịch viên

- Thành phần tham gia quan sát viên:

+ Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng:

Ông Lê Quang Nghiệp – Phó Chi cục Kiểm lâm

+ Tổ chức FAO:

Ông Nguyễn Trung Thông – Đại diện

+ Tổ chức UN-REDD Việt Nam:

Ông Hoàng Văn Mát – Điều phối viên

+ Đơn vị tư vấn:

Ông Đỗ Anh Tuân – Giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp

Ông Lã Nguyên Khang – Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Ông Nguyễn Quang Huy –Viện Sinh thái rừng và Môi trường

+ Đơn vị khác:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm (3 người);

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh (2 người)…

Thời gian làm việc như sau:

- Ngày thứ nhất: 21-8-2018

+ Buổi sáng: Khai mạc và kiểm tra tài liệu trong phòng

+ Buổi chiều: Kiểm tra hiện trường và phỏng vấn các bên liên quan

- Ngày thứ 2: 22-8-2018

+ Buổi sáng: Kiểm tra tài liệu trong phòng

+ Buổi chiều: Kiểm tra tài liệu và tổng kết đánh giá

Sau 2 ngày làm việc, kết quả của cuộc họp đánhgiá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng:

- Lỗi lớn: Không có

- Lỗi nhỏ: 7 lỗi

Như vậy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương có đủ điều kiện để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn rừng FSC.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image