Chi tiết bài viết

Image

Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La

Năm 2016, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc thực hiện điều tra, kiểm kê rừnggiai đoạn 2013-2016. Từ đóđã xác lập được hệ thống hồ sơ quản lý rừng chi tiết đến từng lô rừng của từng chủ rừng và đất lâm nghiệp, đây là tư liệu tốt cho việc quản lý rừng trên địa bàn tỉnh nói chung và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm nói riêng.

Tuy nhiên, kết quảkiểm kê rừng cũng cho thấydiện tích đất Lâm nghiệp có rừng đã giảm so với kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2009-2015. Hệ thống ký hiệu trạng thái, cách đánh số hiệu các lô rừng rừng và đất Lâm nghiệp trong một khoảnh có sự khác nhau giữa trước và sau kiểm kê. Từ những nguyên nhân trên, các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hiện nay đã không còn phù hợp với bản đồ kết quả kiểm kê rừng. Do đó, cần rà soát, khớp nối giữa dữ liệu chi trả DVMTR với bản đồ kết quả kiểm kê rừng để xây dựng được bản đồ dịch vụ môi trường rừng và biểu số liệu đi kèm chi tiết đến từng lô rừng của từng chủ rừng phục vụ công tác chi trả DVMTR năm 2016 và các năm tiếp theo.

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị tư vấn cho Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Sơn La thực hiện nhiệm vụ:"Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La"và đã đạt được các kết quả sau:

- Kết quả chuẩn hóa, tổng hợp diện tích đã chi trả DVMTR năm 2015:

+ Chuẩn hóa, tổng hợp diện tíchcho 204 xã/phường/thị trấn trên địa bàn 12 huyện/thành phố.

+ Tổng số chủ rừng nhóm II đã được chi trả là: 22 chủ rừng. Trong đó có 3 chủ rừng là UBND tạm quản lý (UBND xã Mường Bang – huyện Phù Yên, UBND xã Tân Lập – huyện Mộc Châu, UBND xã Tường Phong – huyện Phù Yên).

- Kết quả tổng hợp diện tích rừng sau rà soát, điều chỉnh theo lưu vực và theo đơn vị hành chính:

Dữ liệu chi trả DVMTR năm 2015 gồm 201 xã. Tuy nhiên, kết quả kiểm kê rừng và kết quả rà soát, điều chỉnh dữ liệu cho thấy cả 204 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có rừng, 3 đơn vị phát sinh thêm rừng là: Thị trân Thuận Châu – huyện Thuận Châu, Thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên và Thị trấn Yên Châu – huyện Yên Châu. Do đó, diện tích rừng sau rà soát, điều chỉnh được tổng hợp cho 204 xã/phường/thị trấn, thuộc 11 huyện và Thành phố Sơn La.

-Chênh lệch diện tích giữa kết quả chi trả DVMTR năm 2015 với diện tích rừng 2016 theo đơn vị hành chính

- Chênh lệch giữa kết quả chi trả DVMTR năm 2015 với diện tích rừng năm 2016 theo chủ quản lý: Kết quả cho thấy hầu hết các chủ quản lý đều có biến động diện tích có rừng (tăng hoặc giảm) giữa diện tích có rừng hiện tại với diện tích được chi trả DVMTR năm 2015.

- Diện tích rừng phát sinh sau rà soát, điều chỉnh so với diện tích đã chi trả DVMTR năm 2015

Kết quả rà soát, điều chỉnh dữ liệu chi trả DVMTR đã xây dựng được hệ thống bản đồ dịch vụ môi trường năm 2016 và biểu số liệu đi kèm chi tiết đến từng lô rừng của từng chủ quản lý. Kết quả bản đồ và nguồn dữ liệu này có thể sử dụng để: chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016, sử dụng làm đầu vào cho quá trình cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra được các giải pháp về: cập nhật dữ liệu cho các năm tiếp theo, quản lý, sử dụng và phát triển rừng, cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và môi trườngđể cập nhật diễn biến rừng cho các năm tiếp theo hiệu quả, chính xác.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image