Chi tiết bài viết

Image

Điều tra, khảo sát để xây dựng bản đồ các điểm dễ xảy ra cháy rừng của các xã vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện Ba Vì

Huyện Ba Vì được coi như " lá phổi xanh" điều hoà khí hậu của Thủ đô và góp phần quan trọng trong PHBVMT và phát triển du lịch của thành phố. Huyện hiện có 10.800 ha ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 37,6 % diện tích rừng và đất lâm nghiệp của thành phố. Diện tích rừng là 10.046 ha, chiếm 93% diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện; phân bố trên địa bàn 13 xã của huyện. Trong tổng diện tích 10.046 ha rừng, trong đó có khoảng 6.787 ha là diện tích rừng trồng Thông, Keo, Bạch đàn và nhiều diện tích rừng khác có vị trí "nhạy cảm" gần các khu du lịch, khu dân cư… luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Công trình:"Điều tra, khảo sát để xây dựng bản đồ các điểm dễ xảy ra cháy rừng của các xã vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện Ba Vì"nhằm mục đích phục vụ công tac phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn huyện.

Công trình được thực hiện với mục đích: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác Lập kế hoạch chi tiết phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) có hiệu quả và trọng điểm đến từng khu vực rừng của từng xã trên địa bàn huyện. Góp phần tăng cường năng lực cho PCCCR tại địa phương các xã vùng trọng điểm. Các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng được bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo các quý trong năm trên địa bàn huyện Ba Vì

- 13 bản đồ cấp xã tỷ lệ 1:10.000

- 01 bản đồ cấp huyện tỷ lệ 1:25.000

Viện Sinh thái rừng và Môi trườngđã thực hiện các nội dung sau:

- Điều tra các ô tiêu chuẩn (OTC) điển hình

- Phỏng vấn người dân, cán bộ, khách du lịch

- Tính toán ngưỡng phân cấp nguy cơ cháy và hiệu chỉnh cấp nguy cơ cháy theo số liệu phỏng vấn

- Xây dựng và biên tập bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo từng quý trong năm

Với các phương pháp: phương pháp bố trí ô mẫu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp xác định ngưỡng phân cấp nguy cơ cháy rừng, Việnđã đạt được các kết quả sau:

- Kết quả điều tra OTC: 72 OTC rừng trồng, 24 OTC rừng tự nhiên, 96 ODB điều tra khối lượng VLC, 288 mẫu VLC phục vụ phân tích độ ẩm

-Phỏng vấn 60 người gồm cán bộ, nhân viên khu du lịch, khách du lịch và người dân gần rừng

- Xây dựng ngưỡng phân cấp nguy cơ cháy theo chỉ số Ect cho 6 trạng thái rừng: Rừng trồng bạch đàn, Rừng trồng hỗn loài, Rừng trồng keo, Rừng trồng khác, Rừng trồng thông, Rừng tự nhiên của 4 quý.

- Điều chỉnh cấp nguy cơ cháy theo kết quả phỏng vấn của 8 xã thuộc huyện Ba Vì: xã Yên Bài, xã Vân Hòa, xã Tản Lĩnh, xã Ba Trại, xã Minh Quang, xã Cẩm Lĩnh, xã Vật Lại.

- Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng

+ Quý I: 13 bản đồ cấp xã + 01 bản đồ cấp huyện

+ Quý II: 13 bản đồ cấp xã + 01 bản đồ cấp huyện

+ Quý III: 13 bản đồ cấp xã + 01 bản đồ cấp huyện

+Quý IV: 13 bản đồ cấp xã + 01 bản đồ cấp huyện

Định dạng bản đồ: MapInfo, hệ tọa độ VN-2000

Các kết quả này là cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác lập kế hoạch PCCCR có hiệu quả cao trên địa bàn của huyện Ba Vì.

Viết bình luận

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image