Select language:

Decisions

No.

Code

Date

Abstract

1

607/QĐ-BNN-TCLN

03/03/2017

Approving the results of forest inventory and investigation of 19 provinces: Bac Ninh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Binh Phuoc, Dong Nai…

2

30/QĐ-UBND

06/01/2017

Approved Forest Inventory Results of Ho Chi Minh City 2016.

3

4189/QĐ-UBND

08/12/2016

Approving the forest inventories in Dong Nai province in 2016. 124 communes in 11 districts, towns and cities of Dong Nai province.

4

3723/QĐ-UBND

21/11/2016

Approving and publishing the results of forest inventory in Quang Binh province to 09/30/2016.

5

2817/QĐ-UBND

31/10/2016

Approving and pushlishing the forest inventory results in Tay Ninh

6

2874/QĐ-UBND

27/10/2016

Approving and pushlishing the forest inventory results in Binh Duong

7

1893/QĐ-UBND

08/07/2016

Approving and pushlishing the forest inventory results in Ba Ria – Vung Tau to 30/06/2016

8

48/QĐ-BQLDA

03/10/2016

Carrying out a meeting to assess the results of forest inventory in 20 provinces by units; Launching the core tasks in 10/2016.

9

924/QĐ-ĐHLN-TCKT

18/05/2016

Approving detailed budget estimates for forest inventory in five provinces: Quang Binh, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Ba Ria - Vung Tau and Ho Chi Minh City.

10

1780/QĐ-BNN-TC

16/05/2016

Approving the budget estimates for forest inventory in 5 provinces of Quang Binh, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Ba Ria - Vung Tau and Ho Chi Minh City under the project "National Forest Inventory and Investigation period 2013-2016 "of the Vietnam National University of Forestry

11

770/QĐ-BNN-TCLN

11/03/2016

Approving the plans for forest inventory in 20 provinces, including Bac Ninh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da Nang…

12

84/QĐ-TTg

12/01/2016

Decision on additional funding for the Ministry of Agriculture and Rural Development and 13 provinces from the estimated budget sources for economic activities of the central budget in 2015.

Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Lập Đề án Phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
(Develop a project to promote raw material forests in association with the development of forest product processing industry in Dak Lak province until 2030)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Statistics
  • Online9
  • Today119
  • This month119
  • Total26,840,655
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Feedback