Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh

lesydoanh

- Phụ trách chung các công tác trong toàn Viện.
- Phân công các Phó Viện trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các bộ phận trực thuộc Viện.
- Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và cấp trên giao.
- Thành lập các Hội đồng tư vấn; quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, tuyển dụng, theo quy định của pháp luật.
Phó Viện trưởng: TS. Phạm Văn Duẩn

phamvanduan

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
- Phụ trách Phòng Tổng hợp, Bộ môn Sinh thái và Phát triển rừng.
- Tham gia giải quyết các công việc chung của Viện và ký các văn bản theo ủy quyền của Viện trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 


BAN LÃNH ĐẠO VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNGQUA CÁC THỜI KÌ

Giai đoạn 2015 – Hiện nay

 

lesydoanh

phamvanduan

TS. Lê Sỹ Doanh
Viện trưởng
TS. Phạm Văn Duẩn
Phó Viện trưởng


Giai đoạn 2006 - 2015
VIỆN TRƯỞNG

thay quynh

GS.TS. Vương Văn Quỳnh
Viện trưởng 2006 - 2015
 

 


CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

t dien

thaygiang1

t bao 2

GS.TS. Phạm Văn Điển
PVT 2006-2007
ThS. Hồ Văn Giảng
PVT 2006-2009
PGS.TS. Trần Quang Bảo
PVT 2009-2011

 

1 c giap

a thinh 2

lesydoanh

ThS. Nguyễn Quang Giáp
PVT 2011-2014
PGS. Vũ Tiến Thịnh
PVT 2013-2016
TS. Lê Sỹ Doanh
PVT 2014-2015
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image