Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh

lesydoanh

- Phụ trách chung các công tác trong toàn Viện.
- Phân công các Phó Viện trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các bộ phận trực thuộc Viện.
- Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và cấp trên giao.
- Thành lập các Hội đồng tư vấn; quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, tuyển dụng, theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết tại CV Tiếng Việt đính kèm)
Cố vấn khoa học Cao cấp: GS.TS. Vương Văn Quỳnh

thay quynh

- Cố vấn cho Ban lãnh đạo Viện các định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động khoa học của Viện.
- Tham gia các hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo của Viện.
(Chi tiết tại CV đính kèm)
 
Phó Viện trưởng: TS. Phạm Văn Duẩn

phamvanduan

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
- Phụ trách Phòng Tổng hợp, Bộ môn Sinh thái và Phát triển rừng.
- Tham gia giải quyết các công việc chung của Viện và ký các văn bản theo ủy quyền của Viện trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
(Chi tiết tại CV đính kèm)

 


BAN LÃNH ĐẠO VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNGQUA CÁC THỜI KÌ

Giai đoạn 2015 – Hiện nay

 

lesydoanh

thay quynh

phamvanduan

TS. Lê Sỹ Doanh
Viện trưởng
GS.TS. Vương Văn Quỳnh
Cố vấn khoa học Cao cấp
ThS. Phạm Văn Duẩn
Phó Viện trưởng


Giai đoạn 2006 - 2015
VIỆN TRƯỞNG

thay quynh

GS.TS. Vương Văn Quỳnh
Viện trưởng 2006 - 2015
 

 


CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

t dien

thaygiang1

t bao 2


GS.TS. Phạm Văn Điển
PVT 2006-2007
ThS. Hồ Văn Giảng
PVT 2006-2009
PGS.TS. Trần Quang Bảo
PVT 2009-2011

 

1 c giap

a thinh 2

lesydoanh

ThS. Nguyễn Quang Giáp
PVT 2011-2014
PGS. Vũ Tiến Thịnh
PVT 2013-2016
TS. Lê Sỹ Doanh
PVT 2014-2015
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image