Bộ môn Sinh thái và Phát triển rừng

GIỚI THIỆU BỘ MÔN SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
1. Giới thiệu

Bộ môn Sinh thái và Phát triển rừng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Trong những năm qua Bộ môn đã tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án, chương trình các cấp về lĩnh vực: Sinh thái rừng, Quy hoạch lâm nghiệp,Nông lâm kết hợp, phòng chống cháy rừng và phòng tránh thiên tai; Giải pháp quản lý rừng; Giống cây rừng…..

2. Chức năng và nhiệm vụ

Bộ môn Sinh thái và phát triển rừng có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật trong lĩnh vực Sinh thái rừng và phát triển rừng.

Nghiên cứu cơ bản của bộ môn:

- Hướng vào các hiện tượng và quá trình diễn ra trong hệ sinh thái rừng; giống cây lâm nghiệp, sinh học, công nghệ sinh học, điều tra, quy hoạch rừng; diễn biến tài nguyên rừng;
- Khuyến nông – khuyến lâm và phát triển nông thôn;
- Nông lâm kết hợp;
- Giới trong lâm nghiệp;
- Quản lý sử dụng đất đai của cộng đồng;
- Quản lý rừng cộng đồng;
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng;
- Tổ chức và phát triển cộng đồng;
- Tham gia đào tạo, tư vấn, thiết kế và thực hiện các công trình, dự án liên quan đến sinh thái và phát triển rừng.

3. Đội ngũ cán bộ

 

Hoàng Văn Khiên
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0963.050.634
Email:
hoangvankhien@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Điều tra, quy hoạch rừng
- Sinh thái rừng
- Quản lý tài nguyên rừng
- Ứng dụng Gis trong lâm nghiệp

 

Nguyễn Văn Tùng
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0947.124.191
Email: nguyenvantung@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
Ứng dụng công nghệ ước lượng tính toán Sinh Khối và trữ lượng các bon, rừng ngập mặn.

 

Nguyễn Văn Tuyên
Trình độ: Tiến sĩ Lâm nghiệp
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0987172198
Email:nguyenvantuyen
@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Điều tra, quy hoạch rừng
- Sinh thái rừng
- Quản lý tài nguyên rừng

 

Lại Hữu Bình
Trình độ: Thạc sỹ Chính sách công
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ĐT: 0983.395.995
Email: laihuubinh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Sinh thái rừng;
- Quản lý rừng bền vững
- Chính sách lâm nghiệp

 

Nguyễn Văn Bảo
Trình độ: Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 036.447.4280
Email:nguyenvanbao
@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Điều tra, quy hoạch rừng
- Sinh thái rừng
- Quản lý tài nguyên rừng

4. Địa chỉ liên hệ
Bộ môn Sinh thái và phát triển rừng
Phòng 117, Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image