Bộ môn Ứng dụng Viễn thám trong Lâm nghiệp

1. Giới thiệu

Bộ môn Ứng dụng viễn thám trong lâm nghiệp (Department of Remote Sensing Application in Forestry - DRAF) được thành lập tháng 7 năm 2014 với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động đã góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề tài KHCN của Viện. Đặc biệt, bộ môn tham gia sâu vào các hoạt động của dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 và có những đóng góp trong sự thành công chung của dự án, mang lại uy tín cho đơn vị. Hiện tại, bộ môn có 6 cán bộ.
Định hướng phát triển của bộ môn là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ địa tin học (GIS, Viễn thám và công nghệ thông tin) nhằm xây dựng các giải pháp phát triển bền vững ngành lâm nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu; đồng thời tích cực tham gia vào công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
Tập thể cán bộ bộ môn tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau cùng phát triển và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: Bộ môn Ứng dụng viễn thám có chức năng tham mưu BLĐ tổ chức thực hiện các ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS vào nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp và điều tra; kiểm kê, đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đất rừng, quản lý nguồn nước, lửa rừng và các hoạt động có liên quan trong lâm nghiệp.

- Nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng viễn thám trong điều tra, kiểm kê tài nguyên rừng và đất rừng;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý hiện đại phục vụ quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và giám sát môi trường rừng, quản lý nguồn nước;
+ Nghiên cứu xây dựng công nghệ ứng dụng viễn thám trong công tác phát hiện sớm, phòng và chữa cháy rừng;
+ Nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các công nghệ liên quan đến lĩnh vực Viễn thám ứng dụng trong Nông – Lâm nghiệp;
+ Thử nghiệm và cung cấp các dịch vụ KHCN về Viễn thám nhằm tạo ra giải pháp hiệu quả phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế về Lâm nghiệp;
+ Tham gia đào tạo, tư vấn, thẩm định, thiết kế và thực hiện các công trình, dự án về vấn đề ứng dụng Viễn thám trong Nông – Lâm nghiệp

3. Đội ngũ cán bộ

 

Nguyễn Văn Thị
Trình độ: Thạc sỹ Lâm nghiệp
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0915.686.127
Email:
nguyenvanthi@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
1. Điều tra và quy hoạch rừng, sinh thái rừng, quản lý rừng bền vững.
2. Ứng dụng công nghệ địa tin học trong nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.
3. Chi trả dịch vụ môi trường rừng, xây dựng cớ sở dữ liệu lâm nghiệp, REDD+...

 

Nguyễn Thị Mai Dương
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức vụ: P.Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0982.433.799
Email:
nguyenthimaiduong@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Kỹ thuật lâm sinh, phát triển giống cây rừng
- Quản lý tài nguyên rừng

 

Lê Sỹ Hòa
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức danh: P.Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0963.324.505
Email:
lesyhoa@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Phát triển các ứng dụng website, mobile trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

Nguyễn Thị Ánh Vân
Trình độ: Cử nhân kế toán
ĐT: 033.299.6776
Email:nguyenthianhvan@ifee.edu.vn/nguyenanhvanifee@gmail.com
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Hướng nghiên cứu:

- Kỹ thuật lâm sinh, phát triển giống cây rừng
- Quản lý tài nguyên rừng

 

Trần Đăng Ninh
Trình độ: Kỹ sư QLTNTN
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0982.677.174
Email: trandangninh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Phát triển các ứng dụng website, mobile trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

4. Địa chỉ liên hệ
Bộ môn Ứng dụng Viễn thám trong lâm nghiệp – Điện thoại: 02462.543.212
Phòng 115 - 116, Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image