Phòng Nghiên cứu và Phát triển

1. Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại nhân sự thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường, theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/3/2021.

2. Chức năng và Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong sinh thái rừng và môi trường

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường

3. Đội ngũ cán bộ

 

Phạm Quang Dương
Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Chức danh: Trưởng phòng
Điện thoại: 0389.799.932
Email:
phamquangduong@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Phát triển các ứng dụng di động trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

Trần Văn Hải
Trình độ: Cử nhân Hệ thống thông tin
Chức danh: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0981 233 072;
Email:
tranvanhai@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Phát triển các ứng dụng CNTT trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

4. Địa chỉ liên hệ

Phòng 104, Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image