Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn động thực vật hoang dã

1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động thực vật hoang dã là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Với diện tích 2,0 ha chuồng trại được xây dựngđồng bộ, hiện đại trong khuôn viên Vườn thực vật của Trường. Trong những năm qua Trung tâm đã tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án, chương trình các cấp về lĩnh vực: Nhân nuôi động vật rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học, Điều tra đánh giá và quy hoạch các khu BTTN, Giống cây rừng…..

2. Chức năng

  • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Việnnhững công việc chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Động - thực vật rừng,Bảo tồn, Đa dạng sinh học;
  • Tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên, sinh viên trường ĐHLN giảng dạy và học tập.

3. Nhiệm vụ

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện đề tài, dự án, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện về ĐTVR theo quy định hiện hành của Nhà nước;
  • Nghiên cứu, chuyển giao KHCN thuộc chuyên ngành: ĐTVR, Đa dạng sinh học;
  • Tư vấn xây dựng và đánh giá các dự án về bảo tồn và phát triển ĐTVR;
  • Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, chương trình... có liên quan tới lĩnh vực ĐTVR;
  • Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ĐTVR.

4. Đội ngũ cán bộ

 

Nguyễn Hữu Văn
Trình độ: Tiến sỹ Lâm học
Chức vụ: Giám đốc TT.
Điện thoại: 0989.556.698
Email:
nguyenhuuvan@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Bảo tồn đa dạng sinh học.
- Giống lâm nghiệp
- Quản lý rừng bền vững

 

Nguyễn Song Anh
Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
Chức vụ: Phó giám đốc TT.
Điện thoại: 0973.438.111
Email:
nguyensonganh@ifee.edu.vn
Hướng nghiên cứu:
- Giống lâm nghiệp
- Quản lý rừng bền vững
- Kinh tế nông/lâm nghiệp
- Quản trị kinh doanh

 

 

Bùi Trung Hiếu
Trình độ: Thạc sỹ Lâm học
Chức danh: Phó Giám đốc TT
Điện thoại: 0372.072.215
Email: buitrunghieu@ifee.edu.vn

Hướng nghiên cứu:
- Ứng dụng GIS trong lâm nghiệp
- Ứng dụng CNTT trong lâm nghiệp

 

5. Địa chỉ liên hệ

TT Nghiên cứu Bảo tồn Động thực vật hoang dã – Điện thoại: 02466.522.111
Phòng 120, Nhà A3, Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp
TT Xuân Mai – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image