Chi tiết ứng dụng

THÔNG TIN

 • Tên ứng dụng

  GEOPFES

 • Tác giả

  IFEE

 • Đơn vị thực hiện

  Viện Sinh thái rừng và Môi trường

 • Ngày sản xuất

  16-05-2019

ỨNG DỤNG GEOPFES

Ứng dụng hỗ trợ các hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trường cho các tác nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và thiết kế lâm sinh.

CHPlay AppStore
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image