Chi tiết ứng dụng

THÔNG TIN

 • Tên ứng dụng

  PFES DOCUMENT

 • Tác giả

  IFEE

 • Đơn vị thực hiện

  Viện Sinh thái rừng & Môi trường

 • Ngày sản xuất

  23-04-2019

ỨNG DỤNG PFES DOCUMENT

Hỗ trợ tra cứu các tài liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam. Được phát triển bởi Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE) – Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF).

CHPlay
Image Image

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi

Image